Faceți căutări pe acest blog

vineri, 15 iunie 2012

ASCENDENTII PRIVILEGIATI si COLATERALII PRIVILEGIATI partea intai


Sediul materiei il reprezinta art 976 - 981 NCC
Este o clasa de mostenitori mixta, cuprinzand rude de grad diferit : pe de o parte, se afla ascendentii privilegiati - parintii defunctului, care sunt rude de gradul 1 cu acesta - si pe de alta parte se afla colateralii privilegiati - fratii, surorile, nepotii  sau stranepotii de frate/sora  ai defunctului, care sunt rude de gradul 2, 3 sau 4 cu acesta. Ea este reglementata avand in vedere legatura dintre defunct si rudele sale, considerandu-se ca, dupa descendenti, cele mai apropiate rude sunt parintii, iar alaturi de ei, cu anumite diferentieri legale, se afla fratii si surorile celui decedat.

Notiunea de ascendenti privilegiati si colaterali privilegiati

                 Definirea notiunii este data de art 976 NCC, alin. 1 vorbind despre ascendentii privilegiati iar alin 2 referindu-se la colateralii privilegiati, dupa cum urmeaza :
1. Ascendentii privilegiati, conform alin 1, sunt "tatal si mama defunctului". Ceea ce trebuie aratat cu aceasta ocazie este faptul ca notiunea ii cuprinde pe parintii defunctului, indiferent ca este vorba de rudenia fireasca  sau de adoptie. Prin urmare, in categoria "parintilor" vor fi inclusi parintii firesti ai defunctului, daca este vorba de rudenia fireasca, sau  parintii adoptivi ai defunctului, daca este vorba de rudenia civila stabilita prin adoptie. Existenta uneia dintre cele doua categorii de parinti - firesti sau adoptatori - o exclude pe cealalta, reglementarea actuala nemaicunoscand decat asa-numita "adoptie cu efecte depline", in urma careia adoptatul pierde orice legatura de rudenie cu parintii firesti. Asa stand lucrurile, in cazul in care defunctul a fost adoptat, la mostenirea sa nu vor fi chemati decat parintii adoptivi, iar nu si parintii firesti .
Deasemenea , nu are nici o importanta in privinta dreptului la mostenire daca filiatia este din casatorie sau din afara casatoriei, parintii avand aceleasi depturi asupra succesiunii copilului lor indiferent daca  acesta a rezultat dintr-o convietuire neoficializata sau  in cadrul unei casatorii. Aceasta concluzie rezulta din interpretarea art. 448 NCC care stabileste egalitatea in drepturi a copiilor si care inseamna ca, daca descendentii au drepturi egale fata de parintii lor si fata de rudele acestora, atunci este logic sa acordam aceleasi drepturi egale si parintilor fata de copii. Avand in vedere reciprocitatea vocatiei succesorale legale, orice alta concluzie ar fi ilogica.  La acelasi rezultat indeamna si prevederile art. 500 NCC care afirma, fara a face distinctia intre parintii din casatorie si cei din afara casatoriei, ca acestia nu au “niciun drept asupra bunurilor copilului(...) in afara de dreptul la mostenire si la intretinere”.
Lungi au fost discutiile in doctrina asupra dreptului la mostenire al tatalui din afara casatoriei. Actualmente nu mai exista niciun dubiu cu privire la dreptul tatalui din afara casatoriei de a-si mosteni copilul “mort fara posteritate”(Mihail Eliescu), dar ramane de avut in vedere situatia in care stabilirea filiatiei se face prin recunoastere insa scopul acesteia nu este cel legal si nici nu are in vedere interesul suprem al copilului ci este data strict in vederea realizarii unei vocatii succesorale legale. Intr-o asemenea ipoteza, bineinteles ca recunoasterea este lovita de nulitate absoluta, fiind contrara bunelor moravuri si ordinii de drept intrucat “dreptul la mostenire trebuie sa fie un efect al stabilirii raporturilor de rudenie iar nu cauza ei” (Deak 101). Oricum, dreptul la mostenire al tatalui din afara casatoriei intr-un astfel de caz este infirmat nu datorita statutului sau de parinte necasatorit cu mama defunctului ci datorita faptului ca actul prin care a fost stabilita filiatia a fost anulat, legatura de rudenia fiind astfel desfiintata.
In aceeasi categorie de discutii face parte si stabilirea dreptului la mostenire al parintilor dintr-o casatorie nula sau anulata. Conform art. 305 NCC, “nulitatea casatoriei nu are niciun efect in privinta copiilor care pastreaza situatia unor copii din casatorie”, ceea ce inseamna ca acestia vor avea dreptul sa-si mosteneasca parintii. Ori, in virtutea aceluiasi  principiu al reciprocitatii vocatiei succesorale, este firesc sa recunoastem si dreptul parintilor de a-si mosteni copiii rezultati dintr-o casatorie nula sau anulata.
Se impune sa facem o precizare cu privire la reproducerea umana asistata medical cu tert donator, pe care anterior legislatia noastra nu o cunostea. Astfel, conform art. 441 si urm NCC utilizarea procedeului medical mentionat nu determina nici o legatura de rudenie intre copil si donator. In privinta mamei, situatia nu cunoaste nici o deosebire fata de regula cunoscuta si fireasca: este cea care a dat nastere copilului. In privinta tatalui, acesta este acela care si-a dat consimtamantul la reproducerea umana asistata medical, fie ca este sotul mamei (sau era la momentul conceptiunii medicale) fie ca este un alt barbat. Acesta din urma are obligatia ca, dupa nastere , sa-l recunoasca pe copilul nascut prin acest procedeu sub sanctiunea atragerii raspunderii fata de mama si fata de copil precum si cu posibilitatea stabilirii paternitatii pe cale judecatoreasca. Ceea ce pe noi ne intereseaza in materia pe care o studiem este faptul ca dreptul la mostenire va apartine mamei si acelui barbat care a consimtit la utilizarea procedeului medical de reproducere, fara a avea importanta persoana tertului donator.
In privinta gradului de rudenie al ascendentilor privilegiati, acesta este unic si  nesusceptibil de modificare sau extindere, mostenirea acordata ascendentilor privilegiati fiind strict limitata la gradul 1 care le apartine de drept.
2.Colateralii privilegiati , conform alin 2, sunt "fratii si surorile defunctului, precum si descendentii acestora, pana la al patrulea grad inclusiv". Prevederea legala nu face nici o diferenta dupa cum este vorba de frati buni, frati consangvini sau frati uterini, ceea ce inseamna ca la mostenirea unui defunct vor fi chemati toti acesti colaterali, fara a deosebi intre fratii nascuti din aceeasi casatorie a parintilor lor, din casatorii diferite sau dinafara casatoriei. Felul in care se va face impartirea intre ei, va face obiectul unei analize ulterioare. Deasemenea, precizam ca in cazul adoptatului, colaterali ai  acestuia vor fi considerati numai cei rezultati in urma adoptiei, iar nu si cei care au existat in baza rudeniei firesti .  Filiatia stabilita in urma reproducerii umane asistata medical va determina de buna seama  relatii de rudenie intre toti copiii nascuti din aceiasi parinti. Prin urmare, acestia vor fi considerati frati intre ei, cu drepturi egale, indiferent daca o parte a lor sunt rezultatul unor nasteri normale iar altii sunt produsul unor practici medicale. Diferentiarea se va face asemeni rudeniei firesti sau civile, intre fratii buni, consangvini sau uterini, dupa cum fratii au aceiasi parinti comuni, aceeasi mama sau acelasi tata, cu deosebirea ca tatal firesc va fi considerat ca fiind acel barbat care a consimtit la utilizarea procedeului medical ( fiind sotul mamei sau, in cazul femeii singure, cel care a recunoscut ulterior copilul ).
Vocatia succesorala a colateralilor privilegiati se opreste la gradul 4 inclusiv, deci pana la stranepotii  de sora/frate.

Modul in care opereaza atribuirea mostenirii catre ascendentii si colateralii privilegiati

ASPECTE GENERALE

1.Ascendentii si colateralii privilegiati reprezinta o clasa mixta de mostenitori, formata din rude de gradul 1, respectiv parintii defunctului , si rude de gradul 2, 3 sau 4, respectiv  fratii, surorile, nepotii sau stranepotii de frate/sora.
2.Prin componenta  si prin felul in care este reglementata vocatia  sa la mostenire, clasa a II-a de mostenitori reprezinta o exceptie de la pricipiul proximitatii gradului de rudenie, inlauntrul sau putand coexista si culege mostenirea rude de grad mai apropriat ( parintii defunctului - rude de gradul 1 ) impreuna cu  rude de grad mai indepartat cu defunctul ( fratii  si suroriledefunctului - rude de gradul 2 -, precum si  nepotii sau stranepotii de frate/sora - rude de gradul 3 si 4).
3.Clasa a II -a de mostenitori  este  chemata la mostenire , conform alin 3 al art. 976 NCC, daca descendentii " nu indeplinesc conditiile necesare pentru a mosteni". Aceasta inseamna ca, daca nu exista descendenti sau acestia nu pot ( intrucat sunt nedemni de a mosteni ) sau nu vor sa mosteneasca (sunt renuntatori la mostenire), in temeiul legii este chemata la mostenire urmatoarea clasa, in ordinea stabilita de art 964 NCC, respectiv cea a ascendentilor privilegiati si a colateralilor privilegiati. O alta situatie in care clasa a II a de mostenitori legali poate fi chemata la mostenire este cea a exheredarii clasei descendentilor, prin testament lasat de defunct. In acest caz, clasa a II de mostenitori va veni la mostenire in concurs cu clasa I de mostenitori, care va culege numai rezerva la care este indreptatita prin lege, clasei a II a revenindu-i restul mostenirii
4.Clasa a II de mostenitori legali poate culege mostenirea singura sau in concurs cu sotul supravietuitor. Cota acestuia din urma se stabileste, in conformitate cu prevederile art 972 NCC functie de existenta ambelor elemente componente ale clasei  (atat  ascendenti privilegiati cat si  colaterali privilegiati) sau numai a unui sungur element al clasei ( numai ascendenti privilegiati sau numai colaterali privilegiati). Daca la mostenire vin atat ascendentii privilegiati cat si colateralii privilegiati, cota ce se va atribui prioritar sotului supravietuitor va fi de 1/3 din mostenire., iar partea ce se va cuveni si se va imparti intre mostenitorii clasei a doua va fi de 2/3 din mostenire. Daca la mostenire vin numai ascendentii privilegiati sau numai colateralii privilegiari, cota ce se va atribui prioritar sotului supravietuitor va fi de 1/2 din mostenire, iar partea ce se va cuveni ascendentilor privilegiati ( sau colateralilor privilegiati, dupa caz ) va fi de 1/2 din mostenire . Ca in toate situatiile, cota sotului supravietuitor se va imputa asupra intregii mosteniri, iar mostenitorii clasei a II a vor culege impreuna restul mostenirii. Reglementarea legala a partii de mostenire pe care o culege clasa a doua de mostenitori legali in concurs cu sotul supravietuitor este  data de art. 977 NCC. In cazul in care nu exista concursul sotului supravietuitor, clasa a doua de mostenitori legali va culege intreaga mostenire, dupa regulile stabilite de art 978-981 NCC

ASCENDENTII PRIVILEGIATI 

Ascendentii privilegiati vin la mostenire indiferent de numarul lor : ambii parinti sau numai unul dintre ei.  Analizam in cele ce urmeaza situatiile pe care le putem intalni in practica :
a. Ei pot culege mostenirea ( sau partea de mostenire ) singuri, fara concursul colateralilor privilegiati, in cazul in care acestia nu indeplinesc conditiile legale pentru a mosteni , conform art 979 alin 1 NCC. In aceasta situatie, aplicabile vor fi dispozitiile art 980 NCC, care dispun ca  mostenirea cuvenita ascendentilor privilegiati se imparte intre acestia in mod egal .  Prin urmare, daca este un singur parinte el va culege intreaga mostenire, iar daca sunt doi parinti acestia vor prelua o cota de 1/2 fiecare.  Se va avea in vedere vocatia concreta a ascendentilor privilegiati, analizandu-se daca amandoi sau numai unul dintre ei erau in viata la momentul deschiderii mostenirii, demnitatea fata de defunct, felul in care si-au manifestat dreptul de optiune succesorala precum si existenta unei exheredari dispusa de autorul mostenirii care, daca exista, va fi de natura sa diminueze partea culeasa de ascendentii privilegiati.
b. In cazul in care la mostenire ascendentii privilegiati suporta concursul colateralilor privilegiati, mostenirea  (sau partea de mostenire) se va imparti in functie de numarul ascendentilor privilegiati care vin efectiv la mostenire. Deci, nu va avea importanta daca in viata sunt ambii parinti ai defunctului, ci numai daca ambii au vocatie concreta la mostenire (ambii au acceptat mostenirea, nu sunt nedemni, nu au fost dezmosteniti).  In aceasta situatie, aplicabile vor fi dispozitiile art 978 NCC, care dispun ca , daca la mostenire vine un singur parinte cota lui va fi de 1/4, iar daca la mostenire vin ambii parinti, cota lor va fi de 1/2. Asadar, intelegem ca si cota cuvenita ascendentilor privilegiati se deduce cu prioritate din mostenire sau din partea de mostenire cuvenita clasei a doua de mostenitori, colateralii privilegiati avand posibilitatea de a primi si imparti intre ei numai diferenta. Practic,din masa succesorala  se va scadea cota cuvenita ascendentilor  si abia apoi se va atribui cota cuvenita colateralilor privilegiati. Deducem deci, o prioritate legala ( un drept prioritar ) in privinta modului in care culeg mostenirea ascendentii privilegiati fata de colateralii privilegiati . Analizand acest sistem de prioritati legale, constatam ca  ascendentii privilegiati nu cunosc decat prioritatea acordata sotului supravietuitor, daca vin in concurs cu acesta. In celelalte situatii, prioritatea o au ei, ascendentii privilegiati .
c. Daca intreaga clasa a doua de mostenitori vine in concurs cu sotul supravietuitor, din intreaga mostenire se va scadea cota cuvenita acestuia( adica 1/3), cu prioritate. Din restul ( respectiv  din  2/3) se va scadea cota cuvenita ascendentilor privilegiati, in functie de numarul lor, ca si a doua prioritate, iar abia apoi se va atribui diferenta colateralilor privilegiati. Astfel, daca la mostenire vine un singur parinte, acesta va primi o cota de 1/4 din 2/3 adica 2/12, iar daca la mostenire vin ambii parinti acestia vor primi fiecare cate 2/12, deci 4/12 impreuna. Schema atribuirii mostenirii va fi, in acest caz, urmatoarea: sotul supravietuitor primeste 1/3=2/6; un parinte primeste 2/12=1/6, urmand ca restul de 3/6 ( adica jumatate) sa se imparta intre colateralii privilegiati; doi parinti primesc 4/12=2/6, urmand ca restul de 2/6 sa se imparta intre colateralii privilegiati.
d. Daca numai ascendentii privilegiati vin in concurs numai cu sotul supravietuitor, atunci cota acestuia, ce se va scadea cu prioritate, este de ½, urmand ca cealalata jumatate sa se atribuie ascendentilor privilegiati, in functie de numarul lor. Astfel, un singur parinte venit la mostenire va fi beneficiarul intregii cote ramase, primind deci 1/2, iar doi parinti vor imparti cota ramasa, primind fiecare care 1/4.
e. daca o mostenire cunoaste concursul sotului supravietuitor - ca si mostenitor legal - al descendentilor - ca si mostenitori legali  rezervatari exheredati de defunct - al ascendentilor privilegiati si colateralilor privilegiati - ca si clasa subsecventa chemata la mostenire ca urmare a exheredarii, vom avea urmatoarea tehnica de calcul:  in primul rand, din intreaga masa succesorala se va scadea cota sotului supravietuitor ( care va fi de 1/4, calculata in temeiul art 972 alin 2 ); in al doilea rand, se va calcula rezerva descendentilor ( care va fi de 1/2x3/4=3/8); in al treilea rand se va scadea din total ceea ce s-a atribuit sotului si descendentilor, pentru a se vedea care este cota ce se va distribui clasei a doua [ 1/1 - (1/4+3/8)]= 1/1-5/8= 3/8.] ; in al patrulea rand, se va stabili care este cota cuvenita ascendentilor privilegiati, in functie de numarul lor  (1/4 x3/8=3/32 daca este un singur parinte, si 1/2x3/8=3/16 daca sunt ambii parinti); abia in ultimul rand se va stabili partea cuvenita colateralilor privilegiati si care va fi, practic, ceea ce a ramas dupa atribuirea cotelor celorlalti mostenitori  legali                  ( 3/4x3/8=9/32 daca au fost in concurs cu un singur parinte, sau 1/2x3/8=3/16 daca au fost in concurs cu ambii parinti)
Daca dezmostenirea sa extins atat in privinta descendentilor cat si a sotului supravietuitor, atunci acestuia din urma nu-i va reveni decat rezerva sa de 1/8. La ea se va adauga rezerva descendentilor, respectiv 3/8, astfel incat partea cuvenita intregii clase a doua de mostenitori, adica restul,  va fi de jumatate din masa succesorala . Din aceasta parintii vor primi 1/4x1/2=1/8 daca este unul singur sau 1/2x1/2=1/4 daca sunt ambii parinti. Diferenta de 3/8 sau de ¼ se va imparti intre colateralii privilegiati.
f. este posibil ca ascendentii privilegiati sa vina in concurs si cu clase de mostenitori subsecvente, cu sau fara concursul sotului supravietuitor . Astfel, in cazul in care  defunctul (care nu are descendenti ) a lasat un testament prin care a dispus dezmostenirea ascendentilor privilegiati si a colateralilor privilegiati ( deci a intregii clase a doua de mostenitori legali ),  ascendentii privilegiati, ca si rezervatari, vor avea dreptul la rezerva pe care le-o da legea. In aceasta  situatie, ascendentilor privilegiati li se va atribui cota lor de rezerva, functie de numarul lor, colateralii privilegiati vor fi inlaturati de la mostenire ca urmare a exheredarii, urmand sa chemam la mostenire una dintre clasele urmatoare , a ascendentilor ordinari sau a colateralilor ordinari Daca exista si sot supravietuitor, atunci cota lui se va calcula cu precadere, ca si cum ar veni in concurs numai cu ascendentii privilegiati ( adica 1/2 din masa succesorala) dupa care, din diferenta,  se va calcula rezerva ascendentilor ( care va fi de 1/8 din 1/2 = 1/16 daca este un singur parinte, si 1/4 din 1/2 = 1/8 daca sunt doi parinti ), urmand ca abia in ultima instanta sa se atribuie cota clasei a III a sau a IV a de mostenitori, aceasta cota reprezentand practic ceea ce ramane dupa atribuirile facute conform regulilor anterioare. (respectiv  7/16 daca a existat un singur ascendent privilegiat sau 3/8 daca au existat doi ascendenti privilegiati ). Daca nu exista un sot supravietuitor, atunci se va calcula rezerva cuvenita ascendentilor , in functie de numarul lor ( adica 1/8 daca este un singur parinte sau 1/4 daca sunt doi   parinti ) iar apoi se va atribui diferenta urmatoarei clase chemate la mostenire.
g.Ascendentii privilegiati vor culege mostenirea numai in nume propriu, reprezentarea nefunctionand in cazul lor. Prin urmare, regula generala este ca ei vor imparti mostenirea in parti egale, ca rude de grad egal, facandu-se aplicarea principiului stabilit de art 964 alin 4 NCC

COLATERALII PRIVILEGIATI

Prin aplicarea art. 963 alin 2, colateralii privilegiati vin la mostenire numai pana la gradul 4 inclusiv, in nume propriu sau prin reprezentare, ceea ce inseamna la vocatia la mostenire a acestora este limitata pana la categoria stranepotilor de frate/sora. Orice alta posibilitate, in afara de a ne limita la gradul 4 inclusiv, in temeiul mostenirii legale, este exclusa. Rudele de grad mai indepartat vor putea veni la mostenire numai ca efect al vointei defunctului, exprimata prin testament, deci in calitate de mostenitori testamentari, iar nu in calitate de mostenitori legali . Analizam sumar situatiile ce se pot intalni in practica :
a.  Ei pot culege mostenirea ( sau partea de mostenire ) singuri, fara concursul ascendentilor privilegiati, in cazul in care acestia nu indeplinesc conditiile legale pentru a mosteni, in conformitate cu prevederile art 979 alin 2 NCC .  Daca singurii mostenitori din clasa a doua sunt colateralii privilegiati, acestia vor imparti intreaga mostenire ( sau parte de mostenire ) cuvenita clasei a doua, dupa regulile pe care le vom analiza mai jos.
b. In cazul in care la mostenire, colateralii privilegiati suporta concursul ascendentilor privilegiati, partea ce le va fi atribuita se va calcula dupa scaderea cotei cuvenita ascendentilor privilegiati, in functie de numarul acestora. Prin urmare, colateralii privilegiati vor face fata prioritatii legale a ascendentilor privilegiati, partea cuvenita lor neputand reprezenta decat restul mostenirii, ramas dupa atribuirea cotei parintilor. Astfel, daca la mostenire, impreuna cu colateralii privilegiati vine un singur parinte, partea colateralilor va fi de 3/4, iar daca la mostenire vin doi parinti, partea colateralilor va fi de 1/2. Putem spune asadar ca drepturile colateralilor privilegiati sunt subsidiare fata de ale ascendentilot privilegiati, iar aceasta ordine de prioritate stabilita de lege este de fapt un rezultat al exceptiei de la principiul conform caruia in cadrul aceleiasi clase rudele de grad mai apropiat inlatura rudele de grad mai indepartat. Ori, in cadrul clasei a doua, rudele de grad mai apropiat ( parintii defunctului) nu inlatura de la mostenire pe cele de grad mai indepartat ( fratii, nepotii si stranepotii de frate ), dar primesc partea ce  li se cuvine cu prioritate.
c. In cazul in care intreaga  clasa a doua de mostenitori vine in concurs cu sotul supravietuitor, colateralii privilegiati vor avea de suportat culegerea cu prioritate a partii cuvenite sotului supravietuitor, apoi culegerea  tot cu prioritate a cotei cuvenite ascendentilor, si abia in ultimul rand  li se va calcula si atribui cota lor din mostenire. Cota culeasa de intreaga clasa a doua de mostenitori in aceasta situatie este de 2/3, din care se va scadea partea cuvenita unui parinte (1/4 din 2/3 =2/12= 1/6) sau partea cuvenita ambilor parinti (1/2 din 2/3 = 2/6), rezultand ca fratii/surorile defunctului si descendentii acestora vor putea primi si imparti intre ei 1/2  din masa succesorala atunci cand , in afara sotului supravietuitor, la mostenire vine un singur parinte, sau 1/3 atunci cand la mostenire vin ambii parinti ai defunctului.
d.In situatia in care la mostenire sunt chemati numai colateralii privilegiati in concurs cu sotul supravietuitor, atunci cota cuvenita acestuia din urma va fi de 1/2  din masa succesorala, urmand ca restul de 1/2 sa se imparta intre colateralii privilegiati, in functie de numarul acestora si de celelalte reguli care le sunt aplicabile
e. Ipoteza speciala in care la mostenire sunt chemati sotul supravietuitor, descendentii - ca si mostenitori legali rezervatari exheredati de defunct - si clasa a doua de mostenitori - ca si mostenitori chemati sa culeaga mostenirea in urma dezmostenirii - va determina acelasi mod de lucru pe care l-am analizat mai sus. Astfel, in aceasta situatie, colateralii privilegiati vor suporta calculul prioritar al cotei sotului supravietuitor, apoi calculul deasemenea prioritar al rezervei descendentilor, urmat de calculul cotei atribuite ascendentilor privilegiati, urmand ca partea lor sa fie calculata si atribuita abia in ultima instanta. Asadar, intai se va scadea cota cuvenita sotului supravietuitor, respectiv 1/4, calculata conform art. 972 alin 2 NCC. La aceasta se va adauga rezerva descendentilor, adica 3/8 din masa succesorala. Rezula ca cea de-a doua clasa de mostenitori va avea dreptul sa primeasca, impreuna, 3/8 din masa succesorala. Din aceasta se va scadea cota ascendentilor privilegiati, in functie de numarul lor, respectiv 1/4x3/8=3/32 daca este un dingur parinte si 1/2x3/8=3/16 daca sunt ambii parinti. Prin urmare, cota cuvenita colateralilor privilegiati va fi de 3/4x3/8=9/32 daca suporta concursul unui singur parinte si de 1/2x3/8=3/16 daca sunt ambii parinti.
Daca dezmostenirea sa extins atat in privinta descendentilor cat si a sotului supravietuitor, atunci acestuia din urma nu-i va reveni decat rezerva sa de 1/8. La ea se va adauga rezerva descendentilor, respectiv 3/8, astfel incat partea cuvenita intregii clase a doua de mostenitori va fi de jumatate din masa succesorala . Din aceasta parintii vor primi 1/4x1/2=1/8 daca este unul singur sau 1/2x1/2=1/4 daca sunt ambii parinti. Rezulta ca fratii/surorile defunctului vor putea primi 3/8 daca vin in concurs cu un singur parinte sau 1/4  daca vin in concurs cu ambii parinti.
f.Partea cuvenita colateralilor privilegiati este diferita in functie de faptul ca vin la mostenire in nume propriu sau prin reprezentare, precum si in functie de faptul ca sunt frati buni cu defunctul sau sant frati numai de mama ori numai de tata. Discutia care urmeaza se refera la impartirea mostenirii, fie in mod egal, fie pe linii sau pe tulpini, dupa caz. Prin urmare, vom avea de discutat urmatoarele situatii :
-In cazul in care colateralii privilegiati vin la mostenire in nume propriu si sunt frati buni, conform prevederilor art 981 alin 1 NCC , mostenirea se va imparti intre acestia in mod egal, dupa principiul cunoscut al impartirii egale intre mostenitori de grad egal .
-In cazul in care colateralii privilegiati vin la mostenire in nume propriu si sunt frati buni ( si de mama si de tata) sau sant frati consangvini ( numai dupa tata ) ori uterini ( numai dupa mama), mostenirea se va imparti intre ei pe linii, in conformitate cu prevederile art 981 alin 3 si 4 NCC. Astfel, mostenirea defunctului se va imparti pe doua linii : cea materna si cea paterna. Fratii  dupa mama vor culege mostenirea numai pe linia materna, fratii dupa tata vor culege mostenirea numai pe linia paterna , iar fratii buni vor culege mostenirea pe ambele linii. Rezultatul final va exprima o exceptie de la principiul impartirii egale a mostenirii intre rudele de grad egal , intrucat fratii buni vor avea o cota mai mare decat fratii consangvini ori uterini, desi sunt rude de grad egal.  Aceasta exceptie se manifesta numai in privinta rezultatului final al calculului, impartirea in cadrul fiecarei linii facandu-se totusi in mod egal . Precizam ca renuntarea unuia dintre fratii consangvini sau uterini va profita celor cu care ar fi venit la mostenire pe linia sa, materna sau paterna, iar renuntarea unuia dintre fratii buni va profita tuturor colateralilor, pe ambele linii.
Sa analizam urmatorul exemplu, pentru o mai buna intelegere : defunctul A lasa ca mostenitori un frate bun ( B ),  doi frati uterini  ( C si D )si trei frati consangvini ( E,F si G ). Mostenirea se va imparti pe doua linii, egale intre ele : linia materna si linia paterna. Pe linia materna vor veni la mostenire fratele bun, B, precum si fratii uterini C si D , intre care jumatatea materna se va imparti in mod egal , cate 1/3 din 1/2 = 1/6 pentru fiecare. Pe linia paterna vor veni la mostenbire fratele bun, B, prtecum si fratii consangvini, E,F si G, intre care linia paterna se va imparti in mod egal, cate 1/4 din 1/2 =1/8 pentru fiecare.  Constatam ca fratele bun a cules mostenirea atat pe linia materna, luand 1/6, cat si pe linia paterna, luand 1/8, deci in total 7/24. Fratii  uterini au primit cate 4/24 fiecare iar fratii consangvini au primit cate 3/24 fiecare. Daca, in aceeasi ipoteza, fratele uterin C si fratele consangvin E renunta la mostenire, inseamna ca linia materna se va imparti numai in doua parti, corespunzatoare fratelui bun si fratelui uterin,iar linia paterna se va imparti numai in trei parti, corespunzatoare fratelui bun si celor doi consangvini. Daca, pentru aceeasi speta, fratele bun renunta la mostenire, el nu va mai participa la impartirea dupa nici o linie, astfel incat fiecare se va distribui numai in functie de numarul de frati pe care ii cuprinde.
-In cazul in care colateralii privilegiati vin la mostenire prin reprezentare, mostenirea sau partea de mostenire ce  li se cuvine se va se va imparti intre ei pe tulpina, conform prevederilor art 981 alin 2 NCC,  dupa regulile de stabilire ale tulpinii consacrate de art 968 alin 2 NCC. Astfel, tulpina va fi data in functie de colateralul de gradul 2 care culege mostenirea sau este reprezentat la mostenire. Vor fi aplicabile  principiile statuate de alin 1, 3 si 4 ale art 981. Astfel, daca este vorba numai de frati buni, tulpinile vor fi egale intre ele. Daca, insa, este vorba de frati uterini/consangvini, tulpinile se vor calcula  ele insele pe linii. Astfel , in primul rand se va face impartirea pe linii, apoi se va calcula partea ce se cuvine fiecarui colateral privilegiat de gradul doi  - care va constitui partea cuvenita fiecarei tulpini - iar abia apoi se va proceda la impartirea efectiva a mostenirii. In cadrul fiecarei tulpini, mostenirea se va imparti in mod egal intre reprezentanti, daca acestia sunt rude de grad egal, sau deasemenea pe tulpina daca mai exista indeplinite conditiile inca ale unei reprezentari .
Pentru o mai buna intelegere a impartirii pe linii si tulpini, vom continua analiza pornind de la exemplul anterior. Astfe, daca  fratele bun ( B) este  predecedat, el va fi reprezentat la mostenire de descendentii sai, iar cota pe care o vor imparti acestia va fi de 7/24, cat s-a calculat conform impartirii pe linii. Abia aceasta cota se va imparti intre reprezentanti. Ceilalti frati/surori uterini si consangvini, care constituie lelelalte tulpini, vor primi partile ce li se cuvin in urma impartirii pe linii .
Un alt exemplu, pentru a intelege mai bine afirmatia ultima pe care am facut-o, este urmatorul . Defunctul A a lasat ca mostenitori trei frati buni , B, C si D. Fratele B a murit inaintea lui A lasand  doi copii, E si F. Nepotul de frate predecedat F a decedat si el inaintea lui A, lasand doi copii F1 si F2. Mostenirea se va imparti astfel : Vom calcula  numarul tulpinilor functie de mostenitorii de gradul doi ( fratii ), si vom determina o  impartire in trei parti egale. Astfel, fratii in viata, C si D, vor culege cate 1/3 din mostenire. Partea cuvenita fratelui predecedat , respectiv 1/3  , se va imparti in mod egal intre copiii acestuia,E si F,  care vor reprezenta la randul lor doua tulpini, astfel incat fiecare ar beneficia de 1/2x1/3=1/6. O  cota de 1/6 va fi atribuita nepotului de frate aflat in viata, E. Cealalta cota de 1/6 va fi la randul ei impartita intre copiii nepotului de frate predecedat, F1 si F2, astfel incat acestia vor primi fiecare cate o cota de 1/2x1/6=1/12.

DANIELA NEGRILA
Notar public coordonator
Birou Notarial CONCORDIA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu