duminică, 10 iunie 2012

DREPTUL LA MOSTENIRE AL DESCENDENTILOR


Notiunea de "descendenti" in acceptiunea legii

Drepturile succesorale ale descendentilor sunt prevazute de  art. 975 NCC.In categoria descendentilor se  includ copiii defunctului si urmasii acestora,  la nesfarsit, intrucat vocatia succesorala a acestora este astfel reglementata atat prin prevederile articolului cadru 975 NCC cat si prin cele ale art. 963 alin 2 NCC.  Prin urmare,  descendentii vor avea dreptul sa-l mosteneasca pe defunct indiferent de gradul de rudenie, pana la ultimul din aceasta clasa ca indeplineste conditiile generale pentru a mosteni.

In aplicarea prevederilor art 448 NCC, nu exista nici o diferenta dupa cum descendentii sunt din casatorie sau din afara casatoriei, legea  stabilind o egalitate totala a acestora fata de autorul mostenirii. Acelasi raport de egalitate va exista si intre descendentii  proveniti din rudenia fireasca cat si din cea civila, respectiv din adoptie . In categoria descendentilor se vor include asadar, fara nici o deosebire, copiii , nepotii sau stranepotii firesti ai defunctului cat si copiii adoptati de defunct impreuna cu descendentii lor. Odata incheiata adoptia, adoptatul va pierde orice legatura cu parintii sai firesti si va deveni ruda numai cu adoptatorul. Ca urmare, adoptatul il va mosteni pe adoptator intocmai ca si copilul firesc, descendentii sai avand acelasi statut ca orice alti descendenti provenind din copiii defunctului. Asadar, vocatia concreta la mostenire a descendentilor o vom aprecia prin prisma tuturor aspectelor legate de aceasta, pe care le-am discutat anterior, in capitolele privind  conditiile cerute pentru a mosteni.
Acelasi statut legal il au si copiii rezultati in urma reproducerii umane asistate medical cu tert donator, acestia dobandind acelasi statut legal ca si copiii firesti ai defunctului. Art. 441 NCC prevede expres ca prin efectuarea acestui procedeu medical nu se determina nici o legatura de filiatie intre copil si donator, prin urmare descendentul va avea fata de tatal care a consimtit la reproducerea asistata medical cu tert donator aceleasi drepturi si obligatii ca si cum ar rezulta din filiatia fireasca.

Modul in care opereaza chemarea la mostenire a descendentilor

1.Clasa descendentilor reprezinta prima clasa de mostenitori legali si, in virtutea principiului stabilit de art 964 NCC,  vin la mostenire cu prioritate, inaintea tuturor celorlalte clase de mostenitori.
Numai in cazul in care nu exista descendenti, indiferent de grad, sau in cazul in care acestia nu pot veni sau nu doresc sa vina la mostenire, vor fi chemate sa culeaga patrimoniul defunctului rudele apartinand celorlalte clase. Atragem atentia asupra faptului ca, pentru a considera ca inexistenta clasa descendentilor, este necesar sa analizam toti descendentii, in ordinea gradului de rudenie, nu numai pe cei de gradul 1. Astfel, daca acestia - respectiv copiii defunctului - sunt renuntatori sau nedemni, vor fi chemati la mostenire descendentii din gradele urmatoare, respectiv nepotii, stranepotii, pana la epuizarea tuturor celor care intrunesc conditiile legale pentru a putea mosteni. Numai dupa ce s-a procedat in acest mod, verificand  posibilitatea de a mosteni a tuturor descendentilor, din toate gradele, se va putea trece la chemarea la mostenire a celorlalte clase stabilite prin lege .  
2.Descendentii  vin la mostenire in ordinea gradului de rudenie, astfel cum se stabileste expres de art 975 alin 2 NCC . Prin urmare, daca exista descendenti de gradul 1  care vin efectiv la mostenire, existenta unor descendenti de grade subsecvente nu are nici o relevanta. Mostenirea se va atribui catre gradele urmatoare - nepoti, stranepoti -  numai in cazul in care nu exista mostenitori apartinand gradului 1. Mai trebuie sa precizam ca , in cazul cand  descendentii de gradul 1 ( copiii defunctului ) nu vin la mostenire datorita faptului ca au renuntat la aceasta sau au fost dezmosteniti de catre defunct, descendentii apartinand gradului  2 ( nepotii defunctului ) vor fi chemati la mostenire in  nume propriu, iar  nu prin reprezentare, rezultatul practic al acestei consacrari juridice fiind impartirea mostenirii in mod egal, pe capete, iar nu pe tulpini.  Singura exceptie a regulii proximitatii gradului de rudenie   este reprezentarea, despre care vom vorbi mai jos  si pe care o vom analiza amanuntit intr-un capitol separat.
3.Intre descendenti de acelasi grad, mostenirea se imparte in mod egal . Asadar, numarul descendentilor egali in grad va determina practic numarul de parti in care se va diviza mostenirea, acestea fiind obligatoriu egale intre ele. Deci, cand vin la mostenire in nume propriu, descendentii impart mostenirea in parti egale . Asa cum am mai spus, se va considera ca sunt chemati la mostenire in nume propiu si acei nepoti de fiu/fiica, veniti la mostenire ca urmare a renuntatii parintilor lor sau ca urmare a dezmostenirii acestora de catre defunct . Intrucat nu indeplinesc conditiile esentiale ale reprezentatii, respectiv de a fi decedati sau nedemni, succesibilii renuntatori si cei dezmosteniti nu pot avea calitatea de reprezentati si nu pot determina, in persoana descendentilor lor proprii, impartirea mostenirii pe tulpini .
Exceptia de la regulile  pe care le-am mentionat la punctele anterioare, 2 si 3, respectiv reprezentarea, este  reglementata de art 965-969 NCC.  Ea este un beneficiu al legii, in temeiul caruia un descendent mai indepartat in grad (numit reprezentant) urca in  drepturile ascendentului sau  ( reprezentat ) pentru a culege partea de mostenire ce i s-ar fi cuvenit acestuia daca nu ar fi fost decedat sau nedemn fata de defunct la data deschiderii mostenirii . Ca urmare a acestei prevederi, este posibil ca la mostenirea unui defunct  sa vina atat copiii acestuia  cat si nepotii de fiu/fiica, prin reprezentarea parintilor lor, predecedati sau nedemni de a mosteni.  Suntem astfel in prezenta unei exceptii de la regula proximitatii gradului de rudenie, intrucat vom avea ca mostenitori atat descendenti de gradul 1 ( copii ) cat si  descendenti de gradul 2 ( nepoti ).  Art. 975 alin 4 stabileste regula impartirii patrimoniului defunctului pe tulpina, atunci cand la mostenire se vine prin reprezentare. Numarul tulpinilor este dat de numarul descendentilor de gradul 1  care vin la mostenire, in nume propriu sau fiind reprezentati .  Astfel, daca exista doi descendenti in viata, acceptanti ai mostenirii , si doi descendenti predecedati, care au la randul lor copii, mostenirea se va imparti in patru tulpini, descendentii in viata avand dreptul sa culeaga fiecare o parte intreaga, iar mostenitorii celor decedati, care vin la succesiune prin reprezentare, vor imparti , functie de numarul lor, tulpina ce s-ar fi cuvenit autorului lor pe care-l reprezinta .  In urma reprezentarii, vom putea sa ne confruntam cu existenta unei exceptii si de la regula conform careia intre rude de grad egal, mostenirea se imparte in mod egal. Aceasta intrucat, daca un defunct a avut mai multi descendenti de gradul 1 ( copii ) care au decedat avand la randul lor un numar inegal de  copii, fiecare tulpina cuvenita unui descendent se va imparti intre copiii acestuia. Prin urmare, va fi posibil ca la impartirea unei tulpini sa participe 2 reprezentanti ( respectiv nepoti ai defunctului), iar la impartirea unei alte tulpini sa participe 3  reprezentanti ( avand acceasi calitate de nepoti ai defunctului ). Astfel, descendenti de grad egal, respectiv gradul 2  ( nepoti de fiu/fiica)  vor culege parti diferite din mostenire, ca urmare a faptului ca impartirea s-a facut pe tulpini.
4.Descendentii vin la mostenire in concurs cu sotul supravietuitor. In acest caz, ei culeg partea ramasa dupa atribuirea cotei cuvenite sotului supravietuitor, conform regulilor stabilite de art 975 NCC , pe care le-am discutat mai sus.
5.In lipsa sotului supravietuitor, descendentii vin singuri la mostenire, culegand-o integral si impartind-o intre ei dupa regulile pe care le-am explicat anterior
6.Este posibil ca descendentii sa vina la mostenire in concurs cu una dintre clasele  de mostenitori subsecvente, in situatia in care defunctul a dezmostenit intreaga clasa I de mostenitori, fara a lasa insa un legatar care sa culeaga cotitatea disponibila . In acest caz, descendentii isi vor culege rezerva la care au dreptul, iar pentru diferenta vor fi chemati la mostenire mostenitorii apartinand clasei subsecvente cu vocatie  la mostenire. Daca exista si concursul sotului supravietuitor, acesta isi va lua partea sa de mostenire, descendentii vor primi rezerva, iar mostenitorii apartinand clasei urmatoare  vor culege restul mostenirii.
7.Este deasemenea posibil  ca descendentii de gradul 1, dezmosteniti de catre defunct ( in ipoteza in care acesta a lasat un testament prin care a dispus doar dezmostenirea copiilor ) sa vina la mostenire in concurs cu descendenti de gradul al doilea, care vor avea vocatie la mostenire in temeiul dreptului lor propriu, iar nu in virtutea  reprezentarii.  Prin urmare, in aceasta situatie, descendentii de gradul 1, dezmosteniti , vor avea dreptul sa primeasca rezerva la care legea ii indreptateste, iar descendentii lor, in calitate de nepoti de fiu/fiica, vor imparti in mod egal restul mostenirii, fiind considerati a veni la mostenire in nume propriu, iar nu in virtutea reprezentarii, care nu opereaza in cazul persoanelor aflate in viata, ci numai in privinta predecedatilor si a nedemnilor de a mosteni .

Cota de mostenire a descendentilor

In cazul in care vin singuri la mostenire, descendentii vor culege intreaga mostenire.
In cazul in care vin la mostenire in concurs cu sotul supravietuitor, descendentii vor culege 3/4 din mostenire, dupa atribuirea cotei cuvenite sotului supravietuitor.  Aceasta cota  se va imparti intre acestia  conform regulilor stabilite, respectiv in mod egal, daca vin la mostenire in nume propriu, sau pe tulpini, daca vin la mostenire prin reprezentare .

Caracterele juridice ale dreptului la mostenire al descendentilor .

1. descendentii  sunt mostenitori legali
Fac parte din categoria persoanelor care sunt chemate la mostenire in virtutea legii, aceasta punand la baza vocatiei lor succesorale legatura de rudenie cu defunctul.
2.  descendentii sunt mostenitori rezervatari
Descendentii reprezinta una dintre categoriile de mostenitori legali pentru care sunt conferite o seama de avantaje, de natura sa-i privilegieze in raport de ceilalti mostenitori. Noul cod civil reglementeaza rezerva succesorala a descendentilor in mod egal si global, fara a mai face vreo distinctie functie de numarul descendentilor care vin la mostenire. Prevederile art 1088 NCC defineste rezerva  ca fiind "jumatate din  cota succesorala care, in absenta liberalitatilor sau dezmostenirilor, i s-ar fi cuvenit ca mostenitor legal". Astfel stand lucrurile, cred ca toate discutiile anterioare legate de rezerva descendentilor sunt desuete. Prin  actuala reglementare se stabileste clar notiunea de rezerva ce se cuvine descendentilor, adica 1/2 din cota pe care ar fi putut-o primi in calitatea lor de mostenitori legali. Rezulta deci ca, indiferent de situatia concreta pe care o avem de analizat, rezerva descendentilor va fi de 1/2x3/4 adica 3/8, cota fixa ce se va imparti intre descendenti in mod egal.
               Avem urmatoarele ipoteze :
a. Descendentii vin singuri la mostenire, fara a suporta concursul altor mostenitori legali : in aceasta situatie, rezerva lor va fi de 1/2 din intreaga masa succesorala, adica  1/2
b. Descendentii vin la mostenire in concurs cu sotul supravietuitor : in aceasta situatie, rezerva lor va fi de  1/2 din 3/4, adica 3/8. Aceasta  varianta necesita anumite discutii. Astfel, este lucru sigur faptul ca atat cota  cat si rezerva sotului supravietuitor se va imputa asupra intregii mosteniri. Cum se va calcula , insa, rezerva descendentilor ? Daca analizam dispozitia legala, constatam ca textul are o redactare simpla  si precisa:  "jumatate din cota succesorala care …..i s-ar fi cuvenit ca mostenitor legal ". Ori, in concursul cu sotul supravietuitor, dupa scaderea cotei acestuia, cota ramasa se atribuie descendentilor. Ea este o cota clara, de 3/4 din mostenire, calculata de legiuitor tot din intreaga masa succesorala ("culeg impreuna treisferturi din mostenire"). Prin urmare, vom fi obligati sa calculam rezerva cuvenita descendentilor  din cota atribuita acestora ca mostenitori legali, adica din  cele treisferturi ale mostenirii si, aplicand asupra acesteia cuantumul de 1/2 al rezervei vom determina o rezerva de 3/8 pentru descendenti, indiferent de numarul lor. Aceasta rezerva ramane neschimbata, ea nemaifiind influentata de alte aspecte cum ar fi cel al numarului de descendenti.
 In cazul in care defunctul a facut liberalitati de natura sa oblige notarul la stabilirea rezervei atat a sotului supravietuitor cat si a descendentilor, calculul se va face dupa cum urmeaza : in primul rand se va calcula  rezerva sotului supravietuitor, raportandu-ne la  intreaga masa succesorala (1/2 x 1/4=1/8 ). In al doilea rand se va calcula rezerva descendentilor, dar raportandu-ne tot la intreaga masa succesorala ( 1/2 x 3/4 = 3/8 ). In al treilea rand vom aduna cele doua rezerve ( 1/8 + 3/8 = 4/8). Diferenta, adica 4/8 va reprezenta cotitatea disponibila de care defunctul a putut dispune prin liberalitati .  
3.  descendentii sunt mostenitori sezinari
Sezina este un alt beneficiu pe care legea il acorda descendentilor. In temeiul sau, acestia au posibilitatea de a primi stapanirea de fapt a patrimoniului succesoral anterior emiterii certificatului de msotenitor. In acelasi timp, ei vor putea administra acest patrimoniu si  vor putea exercita depturile si actiunile defunctului. Dreptul la sezina al descendentilor precum si continutul acestuia sunt  stabilite prin dispozitiile art. 1125-1126 NCC
4. descendentii vin la mostenire atat in nume propriu cat si prin reprezentare
Este acesta un beneficiu pe care il au numai anumite categorii de mostenitori legali, descendentii aflandu-se printre ele. Astfel, pentru a acoperi nevoia de echitate intre descendentii unui defunct, in cazurile in care unul dintre acestia este impiedicat a mosteni in nume propriu din cauza predecesului sau a nedemnitatii, legea acorda  beneficiul reprezentarii. Prin urmare, descendentii vor putea culege mostenirea defunctului atat venind in nume propriu, caz in care mostenirea se va imparti egal intre ei, cat si prin reprezentare, caz in care mostenirea se va imparti pe tulpini.
5. descendentii datoreaza raportul donatiilor pe care le-au primit de la defunct, in timpul vietii acestuia, atunci cand vin la mostenire in concurs cu sotul supravietuitor .
6. Reprezinta unul dintre subiectii prezumtiei instituita de art 1091 alin 4 NCC, conform careia, "instrainarea cu titlu oneros catre un descendent ori un ascendent provilegiat sau catre sotul supravietuitor este prezumata a fi donatie daca instrainarea s-a facut cu rezerva  uzufructului, uzului ori abitatiei sau in schimbul intretinerii pe viata ori a unei rente viagere". Este vorba de o prezumtie relativa, care functioneaza "pana la dovada contrara" si care  este deasemenea ineficienta in cazul in care beneficiarii sai au consimtit la instrainare.  In temeiul acestei prezumtii, categoriile de acte precizate de lege vor fi analizate ca si donatii, aplicandu-li-se regimul acestora in tot ceea ce priveste procedura notariala a dezbaterii mostenirii.
7. Sunt, in virtutea prevederilor art. 1090 alin 2 NCC, beneficiarii diferentei dintre cotitatea disponibila ordinara si cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor, atunci cand defunctul nu a dispus  prin liberalitati de aceasta diferenta .
Aceasta caracteristica are o aplicabilitate limitata numai la situatia in care la mostenire vin descendenti altii decat cei comuni intre sotul supravietuitor si defunct. Din considerente de protectie a descendentilor, in asemenea cazuri cotitatea disponibila de care poate beneficia sotul supravietuitor este de maxim un sfert, si nu de o jumatate din masa succesorala ca de obicei. Diferenta dintre cele doua cotitati disponibile, cea ordinara si cea speciala, respectiv minim un sfert din mostenire, se va distribui, in lipsa de stipulatie contrara din partea defunctului, catre descendenti.


DANIELA NEGRILA
Notar public coordonator
Birou Notarial CONCORDIA

69 de comentarii:

 1. Buna, parintii mei au divortat cand eram mic.. acum cativa ani tata a s-a recasatorit si anul acesta a donat sotiei lui casa primita mostenire de la parintii lui. In ce masura mai pot beneficia de mostenire la decesul lui? mentionez ca sunt unic mostenitor

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca este donatie puteti cere reducerea acesteia in limita cotitatii disponibile

   Ștergere
 2. Buna ziua,daca ma puteti ajuta cu o intrebare si cum putem sa-o rezolvam. Intr-un an au murit fratele si cumnata,nu au copii nici unul din ei.Ce dreptrui le revin celor care au ramas in viata,fiecare au fratii.Cum se procedeaza, ce se poate face ,si cine are dreptul la casa etc.
  Va multumesc .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Se dezbat succesiv ambele mosteniri. Daca nu au copii si nu au lasat testament, la mostenire vin parintii (daca mai traiesc) si fratii fiecaruia dintre defuncti.

   Ștergere
 3. Buna.............am o problema privind mostenirea...tatal meu, a fost casatorit a doua oara si a decedat, ca bunuri ramase are un apartament obtinut inaintea casatoriei si bunuri din timpul casatoriei un garaj si o masina, mama vitrega (vaduva), avea si ea un apartament obtinut inainte de casatorie................partile care mostenesc sunt eu copilul decedatului si mama vitrega (vaduva), cam cum se face masa succesorala in acest caz, pe procente as dori un raspuns, ........Multumesc anticipat!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In masa succesorala intra numai bunurile care au apartinut defunctului. Sotia are 1/4 si dvs aveti 3/4. Bunurile sotiei nu intra in masa succesorala a tatalui dvs.

   Ștergere
 4. ..Buna ziua...doamna notar,va rog daca se poate sa ma indrumati,ce as putea face in situatia,pe care o voi descrie pe scurt...a murit bunicul meu,si au ramas 3 frati,printre care si mama mea,care a fost singura dintre frati care l-a ingrijit pe bunicul si bunica mea.Dupa deces,au ramas cateva hectare de pamant.Pamantul sa vandut de cei doi frati ai mamaei,fara consimntamantul mamaei mele.Mamei mele,i-a mai ramas,doar 1ha,din cele 6ha...ce as putea face in acest caz..?!...va multumesc...toate cele bune...!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Actiune in instanta. Discutati cu un avocat

   Ștergere
  2. Actionati in instanta. Luati legatura cu un avocat care sa vada dosarul si sa va sfatuiasca ce e mai bine

   Ștergere
 5. Buna seara.Am si eu o intrebare santem 4mostenitori a unei case in parti egale dar 3dorim sa vindem casa si unul nu .Ce putem face? Multumesc

  RăspundețiȘtergere
 6. Bună ziua .Vă rog să mă ajutaţi într-o problemă.Locuiesc cu soţul meu în apartamentul tatălui sau iar de ceva vreme ne spune să plecăm fiindcă vrea să- vândă.Mă interesa dacă poată să-l vândă fără semnătura fiului său.Mentionez că a divorţat de mama soţului meu,s-a recăsătorit iar în acte sunt proprietari amândoi adică tatăl şi actuala soţie .Vă mulţumesc .

  RăspundețiȘtergere
 7. Buna seara,va rog sa ma ajutati cu o intrabare.sotul mamei mele a decedat.mama are un copil,sotul un copil si impreuna au un copil.sunt casatoriti de 52 de ani,au impreuna un apartament de 2 camere si 1ha si jumatate mostenire de la parintii lui.copilul lui si al lor vor sa o dea afara din casa.ce drepturi are sotia defunctului. Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Are cota sa de bun comun, de 1/2 din apartament. Mosteneste 1/4 din cota de 1/2 a sotului, deci are 5/8 din casa. Din teren are dreptul la 1/4. Nu o pot da afara din casa, beneficiaza de un drept de abitatie asupra casei

   Ștergere
 8. buna ziua, as dori sa stiu daca imi schimb numele prin casatorie, pot sa am Probleme la mosternirea casei parintilor, ce avantaje as avea daca imi pastrez si numele dinainte de casatorie?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu, nu aveti nicio problema, dovediti ca sunteti fiica defunctilor cu certificatul de deces. Nu aveti niciun avantaj daca va pastrati si numele de fata

   Ștergere
 9. buna ziua.suntem doua surori, parintii sunt in viata si au o casa si terenuri la tara. datorita unor discutii sora mea a rupt legatura cu parintii nostri Va rog sa ma indrumati ce pot sa fac atata timp cat parintii mei sunt inca in viata pentru a ramane unica lor mostenitoare.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Adresati-va unui notar si discutati in concret toate variantele posibile.

   Ștergere
 10. buna seara va cer si eu un consiliu, in prezent sotul cu cetatie germana , copilul nascut dupa plecarea lui , divortata, recunoscand copilul, primind pensie alimentara stabilita, dupa 32 de ani vrea sa desmosteaneasca copilul(eu si copilul locuind in Romania) ce sanse are de a l desmosteni, el fiind recasatorit?


  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Poate face un testament. In Germania rezerva are alta reglementare decat in Romania

   Ștergere
 11. Buna ziua. Sunt recasatorita din 2007 cu un cetatean strain si nu avem copii. Casatoria a avut loc in Grecia dar certificatul a fost transcris in Romania si avem certificat de casatorie romanesc. Am un copil major (n. 1995) dintr-o casatorie anterioara.Dupa divort, inainte de de a doua casatorie am achizitionat un apartament pe numele de fata. Daca decedez inaintea acualului sot are acesta vreun drept la apartament sau ramane doar copilului? are vreun drept la bunurile din apartament daca au fost achizitionate inaintea casatoriei? Daca actualul sot are vreun drept, cum sa procedez ca apartamentul sa revina doar copilului dar fara a face act de vanzare cumparare din timpul vietii?
  In eventualitatea achizitionarii de bunuri comune si fara a avea copii din aceasta casatorie, la decesul meu ce drepturi asupra acestora ar avea copilul meu? Daca sotul meu decedeaza inaintea mea, la mostenirea bunurilor din timpul casatoriei vine si familia lui (2 parinti+1 frate)? Care este cota mea din bunurile comune daca nu avem copii impreuna?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dupa legea romana, sotul mosteneste 1/4 si copilul 3/4. Daca doriti ca la mostenirea sotului sa nu vina alte rude, poate sa va faca un testament, dar si acesta este atacabil de catre parintii lui, care pot cere rezerva. Nu puteti face ca apartamentul sa revina copilului fara sa il transmiteti din timpul vietii. V-as sugera un contract de intretinere . Cu privire la bunurile comune dobandite in timpul casatoriei, cota legala este de 5-% pentru fiecare sot. Dar se poate dovedi si o alta cota. Copilul poate mosteni 3/4 din aceasta cota, iar sotul 1/4.

   Ștergere
 12. buna ziua .Va rog f mult sa mi raspundeti in urmatorul caz .In 2002 s-a eliberat un titlu de proprietate pentru un teren in forma urmatoare,, Ionescu elena (mostenitoarea defunctului) Ionescu dumitru .(tatal meu decedat)....primeste in proprietate....Problema e ca vreau sa merg la notar sa vand acest teren . Mai am o sora care traieste dar nu e trecuta in titlul de proprietate.Pot vinde cu acest titlu la notar?Va multumesc .Ionescu Elena

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trebuie sa faceti mostenirea de pe urma tatalui, chemand-o si pe sora dvs la notariat. Abia dupa aceea puteti vinde.

   Ștergere
 13. Buna ziua,
  Suntem 3 frati, dintre care unul este minor si dintr-o alta casarorie.Trebuie sa facem succesiunea pt o casa lasata de tatal nostru decedat.Intrebarea era daca copilul minor o poate face, daca poate beneficia imediat de banii care ii revin si care este exact procedura ce trebuie urmata?
  Mulțumesc anticipat

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, este mostenitor si el, numai ca va fi reprezentat de cineva la dezbatera mostenirii si la vanzarea casei. De bani nu poate beneficia imediat decat cu acordul autoritatii tutelare

   Ștergere
 14. Buna ziua,tatal meu vrea sa isi faca acte pe casa in care locuieste actele pe acea casa este pe numele tatalui sau care a decedat in anul 2000 dar pentru asta trebuie sa-i semneze ceilalti mostenitori (copiii din partea fratelui sau decedat si sora),copiii vor sa-i semneze dar sora lui nu,intrebarea este pot sa merg la notar doar cu copiii sa-i cedeze partea care li se cuvine pentru ca ii e frica sa nu se razgandeasca si acestia si sa ramana sora care nu vrea poate cu timpul o sa accepte si ea… va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, dar sa nu renunte la mostenire, ci sa faca o vanzare de drepturi succesorale. Numai in acest fel partea lor se va cuveni tatalui dvs. Altfel, se va imparti intre tatal dvs si sora lui

   Ștergere
 15. Buna ziua, as dori o lamurire. Bunicii mei au avut doi copii, tatal meu si o sora a lui. Bunicul meu a murit, lasand la notar un document cum ca bunica mosteneste totul in urma lui. Tatal meu si sora lui au murit inaintea bunicii. Bunica a murit anul acesta in ianuarie. In total suntem 3 nepoate urmase (2 din partea tatalui meu si 1 din partea matusii). Cum se imparte mostenirea (casa si teren) de pe urma bunicilor? De notat ca mai e in viata si mama, tata si mama au fost casatoriti 37 ani.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Chiar daca a lasat un astfel de testament, copiii sunt rezervatari. Puteau cere reductiunea. In acest fel, bunica mostenea numai o parte, nu intreaga avere. Pe partea tatalui si a matusii dva, mostenite de la tatal lor, pot mosteni si situl/sotia. Pe partea bunicii mostenesc numai copii celor doi. Daca nu se solicita reductiunea testamentului, atunci de la bunic mosteneste bunica, iar de la bunica dvs jumatate se imparte intre dvs si sora dvs, iar cealalta jumatate revine copilului matusii

   Ștergere
 16. BUNA ZIUA DOAMNA NEGRILA, VA ROM SA MA SFATUITI CE TREBUIE SA FAC IN LEGATURA CU PROBLEMA CARE O AM CU TATAL MEU.EU LOCUIESC IN STRAINATATE SI AM GRIJA DE TATAL MEU de 15 ani. tata are un apartament in ROMANIA SI VRE SAL TREACA PE NUMELE MEU. VREAU SA STIU DE CE ACTE AM NEVOIE SA TRIMIT DIN STRAINATATE IN ROMANIA/? VA MULTUMESC!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este nevoie de actele apartamentului, de inscriere in cartea funciara, certificat fiscal, certificat energetic, polita de asigurare. Cu acestea mergeti la un notar. Daca nu puteti veni, este nevoie de o procura pe care sa o intocmiti la Ambasada sau Consulat. Daca o faceti la un notar trebuie apostilata sau supralegalizata.

   Ștergere
 17. Bună seara,

  Vă deranjez cu trei întrebări la următoarea situaţie:
  Doi soţi, A şi B,ai căror părinţi sunt decedaţi, au fiecare câte un copil din căsătorii anterioare, A1 respectiv B1, aceştia fiind singurii urmaşi.
  1. În cazul decesului soţului B, cât revine fiecărui supravieţuitor?
  2. Dacă soţul B a moştenit un bun (apartament) pe care l-a vândut, suma obţinută se consideră "bun" propriu ca rezultat din moştenire, sau intră în masa succesorală ca urmare a contractului de vânzare-cumpărare?
  3. Cui şi în ce cote revine suma obţinută, menţionată la pct. 2?

  Toate bunurile soţilor sunt achiziţionate în timpul căsătoriei, cu excepţia situaţiei de la pct. 2.

  Mulţumesc!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca moare B, mostenitori sunt sotia si copilul sau. Cotele sunt de 1/4 si 3/4. Suma de bani intra in masa succesorala ca bun prorpiu. Din ea mosteneste sotia 1/4 si copilul 3/4

   Ștergere
 18. Tatal meu a murit acum 7ani si mama sa recasatorit. Intrebarea mea este cat la suta are mama din mostenire eu fiind singurul copil. va multumesc foarte mult

  RăspundețiȘtergere
 19. buna ziua. v-as ruga sa imi raspundeti cum pot sa fac daca vreau sa dezbat succesiunea pe cale judecatoreasca cu nepoatele mele (fiicele surorii mele de mama) si acestea nu sunt in tara. De asemenea, am inteles ca la sf procesului trebuie sa le dau o sulta de bani, din cota ce le revine insa eu am reconstruit practic casa batraneasca si am investit ff multi bani. Mai mult de atat, valoarea pe care eu am investit-o este dubla fata de valoarea impozabila a imobilului. Este posibil sa nu le mai platesc nimic?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Numai instanta hotaraste. Aveti nevoie de consilierea unui avocat

   Ștergere
 20. Buna ziua. Doresc sa va intreb daca in calitate de fiu pot obtine de la mama mea in viata o cota parte din actiunile pe care le-a dobindit la fondul proprietatea in urma despagubirii pentru casa nationalizata bunicilor mei decedati. daca da care ar fi cota parte in conditiile in care mai am un frate. Despagubirea a fost facuta in urma cu 5-6 ani si la aceasta ora mama este unicul beneficiar.Ce pot face in aceste conditii ? Va multumesc

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Puteti primi de la mama tot, dar, daca transmisiunea este cu titlu gratuit ( donatie) ea va fi supusa reductiunii la decesul mamei in masura in care, prin acest act se incalca rezerva succesorala.

   Ștergere
 21. Buna ziua am si eu o intrebare daca ma puteti ajuta va rog frumos referitor la retrocedari:in anul 2006 (In anul 2008 ea a decedat)am aflat ca mama mea era nepoata unui fost chiabur din orasul in care locuiesc insa pe L10 nu mai puteam face notificareAm alergat pe la arhivele nationale si am luat certificat cu bunurile care le detinea si care au fost cedate statului ,am de asemena copii ale certificatelor de deces ale tatalui ei,bunicului ei si tatalui celor 2 frati-bunicul ei fusese adoptat deoarece acestia nu aveau copii. Unchiul ei care era frate cu bunicul ei a cedat mai multe case la stat . Am fost si la primaria orasului acolo mi s-a spus ca ar fi avut o fiica infiata si ca copii acesteia ar fi cerut retocedarea pamantului si a o parte din case insa una din case nu a fost retrocedata Intrebarea mea este pot cere retrocedarea acestei case in instanta ca urmasa a strabunicului mamei cat m-ar costa taxele pentru aceasta?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este o chestiune care e de competenta unui avocat

   Ștergere
 22. Buna,
  In data de 08.07.2004 bunicul meu a murit lasand in urma o casa, anexe gospodaresti si teren la tara.
  La succesiune au fost chemati bunica, un frate al tatalui meu, sotia celuilalt frate (decedat) si tatal meu. La notar s-a prezentat numai tatal meu, bunica fiind imobilizata la pat (ingrijita de mama mea in ultimii ani de viata), in concluzie succesiunea nefinalizandu-se.
  In data de 09.03.2005 bunica ii lasa prin testament intreaga sa avere tatalui meu, tot in aceeasi zi incheindu-se si o procura speciala prin care tatal meu este imputernicit sa isi reprezinte mama in fata notarului public, in cauza succesorala.
  Mentionez faptul ca de fiecare data cand mostenitorii bunicului au fist chemati in fata notarului tatal meu a fost singurul prezent, succesiunea nefinalizandu-se.
  In luna ianuarie 2009 moare si bunica, nici de aceasta data succesiunea nu s-a finalizat, singurul prezent in fata notarului fiind tatal meu.
  Inainte de moartea bunicii a decedat si celalat frate al tatalui meu.

  As dori sa stiu urmatoarele:
  1. Pasii care trebuie facuti in vederea solutionarii succesiunii in situatia data.
  2. Importana faptului ca sotiile celor doi frati decedati ai tatalui meu nu s-au prezentat la succesiune.
  3. Valoarea testamentului bunicii prin care aceasta isi lasa intreaga avere tatalui meu.
  4. Importanta faptului ca mama mea a avut grija de bunici in ultimii ani de viata.
  5. Cota parte a tatalui meu din proprietatile si bunurile ramase de bunici. (cumnatele tatalui meu au 1 respectiv 2 copii astadaca este important in stabilirea procentului)


  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mergeti la un notar si mai chemati-i odata. Daca nu se poate, mergeti la instanta. Cei care nu s-au prezentat pot fi considerati straini de mostenire. dar trebuiau chemati si copiii celor doi frati decedati. Testamentul are valoare numai in masura cotitatii disponibile. Se poate cere reductiunea pentru 1/2 din el. Mama dvs poate avea un drept de creanta fata de mostenitori pentru ca a ingrijit-o pe bunica.

   Ștergere
 23. Buna ziua, \
  va rog sa ma ajutati intr-o problema..
  parintii mei sunt decedati, unul de 15ani , celalalt de 4 ani. Suntem 3 frati si dorim sa facem succesiunea apartamentului pe care il detineau parintii mei. Parintii mei , in timpul vietii, si -au lasat unul altuia testament prin care, in caz de deces, bunul ii revine celuilalt.
  NU am facut succesiunea dupa tata, fiind decedat primul, nici dupa mama, ci doar , ne-am exprimat cererea la notar de acceptare a succesiunii imediat dupa decesul mamaei.
  Se va face succesiunea dupa ambii parinti sau numai duapa mama?-fiind ultima decedata?
  Multumesc,

  RăspundețiȘtergere
 24. Buna ziua,as dori daca se poste sa IMI raspundeti si mie la urmatoarele nelamuriri care le am.Tatal meu a murit acum 10ani aproximativ,EU sunt prima fata care reiese din casatoria cu mama mea,dupa care el a divortat de EA,si sia refacut vista cu o alta femeie in concubinaj ,rezultand o alta fata care ii poarta numele.Noi in tot acest timp un am facut succesiune,practic un am facut nimic pt dezbaterea mostenirii insemnand casa ramasa in care au stato ele doua in voti acesti ani si pamant..care sunt primi pasi cu care tre buie sa incep si un de tre buie sa merg toate acestea as vrea sa FIE facute neajungand in instanta daca se poate..Va multumesc mult,si va sunt forte recunascatoare daca IMI puteti da o solutie

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mergeti la notar. Acolo se poate rezolva totul. Succes.

   Ștergere
 25. buna ziua ,parinti mei au decedat iar noi suntem patru frati ,iar unul are handicap de gradul 2 am fost la notar si ne a cerut un cura tor este necesar curatorul si cum trebuie sa procedam pentru a obtine curatela .unde trebuie sa ne adresam ?fratele cu handicap a locuit cu parintii mei la tara si aramas acolo singur .daca toata mostenirea ii revine unui singur frate care se obliga sa aiba grija de cel cu hadicap oferindui locuinta etc,cum trebuie procedat ca ceilalti sa nu revendice ceva din mostenire,iar fratele cu handicap sa nu ramana niciodata fara locuinta.va multumesc

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Se numeste un curator prin intermediul instantei. Toti copiii au dreptul la mostenire. Cel care are grija de fratele bolnav, poate primi de la acesta partea lui in schimbul intretinerii viagere. Nu se poate discuta insa despre partea celorlalti. Fiecare face ce doreste. Daca vrea , isi da partea , daca nu vrea, nu o da. Pot fi insa actionati in instanta pe baza obligatiei legale de intretinere.

   Ștergere
 26. Buna seara! Va prezint cazul meu: Mama mea este proprietara unui apartament in cota 100%. Eu sunt fata ei , nu sunt casatorita si nu am copii. Fratele meu este casatorit si are doi copii. Intre timp , fratele meu a murit. Puteti sa-mi spuneti care sunt cotele la succesiune asupra unitatii individuale a mamei? Va multumesc, anticipat!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dumneavoastra veti mosteni 1/2, iar nepotii vor imparti cealalta jumatate

   Ștergere
 27. Buna ziua , as dori sa va intreb daca se poate in legatura cu mostenirea unui apartament al tatalui meu.Suntem 3 frati unul dintre ei am inteles ca are contractul de vanzare cumparare al apartamentului se poate sa obtina dansul apartamentul? mentionez ca mama a decedat si succesiunea nu este facuta.
  Ce as putea face in caz daca as dori sa obtin eu apartamentul?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. daca a fost vandut altcuiva nu aveti cumsa il mai obtineti. In concret, nu se pot da mai multe lamuriri decat daca se cerveteaza actele pentru a se gasi o portita.

   Ștergere
 28. Buna seara ,o persoana bolnava psihic (dementa alzheimer) poate semna o declaratie notariala de renuntare la mostenire?

  RăspundețiȘtergere
 29. Buna ziua. Unchiul in varsta de 82 ani a decedat, este divortat, are un copil ce nu este interesat de mostenire, precizare efectuata numai verbal.Decedatul are 3 surori in viata si mai multi nepoti de la aceste surori. Cum se imparte mostenirea acestuia in acest caz ? Cine deschide succesiunea in acest caz ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trebuie ca el sa renunte la mostenire. Daca renunta copilul, mostenirea se imparte intre cele 3 surori

   Ștergere
 30. Buna ziua,va deranjez si eu cu o problema asemanatoare,am cumparat o casa in 1997 ,in actul careia suntem trecuti ca propietari eu,sotia si tata.Mama a murit in 2005.Casa cumparata era de lemn si in stare nesigura ,asa ca am darimat-o si am construit alta in locul ei .Cum se face imparteala mostenirii eu avind inca trei surori ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Inseamna ca parintii aveau 1/2 din casa. Pe partea mamei, vin la mostenire toti copiii sai, respectiv dvs si cele 2 surori, impreuna cu tatal dvs. Daca ei renunta, ramaneti numai dvs. Daca nu renunta, atunci pe sfertul mamei, vor fi mostenitori tatal (1/4) si fiecare copil, inclusiv dvs, cu cate 1/4.

   Ștergere
 31. Buna ziua! O mama lasa testament fiului, pentru intreaga mostenire. A mai avut un fiu, care a decedat inaintea sa si care avea fiice ce locuiesc in strainatate si care nu s-au prezentat la dezbaterea succesiunii. Fiicele fiului predecedat, dupa 20 ani, ii solicita unchiului - mostenitor testamentar, drepturi dupa mostenirea bunicii. Care sant drepturile ce le revin fiecaruia?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca nu s-au prezentat desi au fost legal citate, inseamna ca nu au nici un drept

   Ștergere
 32. Eu si sotul,am avut grija 2 ani de bunicul acestuia care intre timp a decedat,iar de bunica care inca traieste,avem aproape cinci ani de cand o ingrijim.Noi locuim cu dansa la casa ei si o ingrijim din 2010.I-am facut conditii bune de trai,am investit in acel imobil.Fiica ei,vine foarte rar sa o vada.Dupa decesul batranei,avem vreun drept de mostenire din punct de vedere legal,daca fiica ei este impotriva?Avand in vedere ca fiica ei nu vine sa aiba grija ei.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu aveti drept de mostenire decat daca renunta fiica ei. Numai daca va face un contract in timpul vietii veti avea dreptul la casa. Daca ati facut imbunatatiri, puteti cere contravaloarea lor de la mostenitoare. daca a murit sotul si casa era bun comun, trebuie sa se dezbata mostenirea inainte de a se face vreun contract .

   Ștergere
 33. Sarut mana.Am calitatea de sot supravetuitor.Doresc ca la momentul dezbaterii succesiunii,in fata notarului ,sa renunt printr-o declaratie notariala expresa la cota mea de 1/4 din masa succesorala,in favoarea unuia dintre decendentii defunctei mele sotii.Care este procedura,si ce articol din NCC,reglementeaza aceasta?? Multumesc anticipat.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. puteti renunta, dar partea dvs se va imparti intre toti descecdetii fostei sotii. Daca vreti sa dati numai unuia dintre ei, trebuie sa acceptati mostenirea si sa ii donati partea dvs. Puteti sa faceti si o cesiune de drepturi succesorale, iar in acest fel el va primi si partea dvs.

   Ștergere
 34. Buna ziua ! Am si eu o intrebare.
  Daca mama mea a murit , tatal meu este in viata iar eu nu mai am niciun frate sau sora, ce parte mostenes din averea parintilor ? Tin sa mentionez ca am fost adoptata de catre ei, poate conteaza mai mult acest aspect.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca bunurile erau comune, in masa succesorala intra 1/2. Din aceasta cota, aveti dreptul la 3/4.

   Ștergere