duminică, 10 iunie 2012

DREPTUL LA MOSTENIRE AL DESCENDENTILOR


Notiunea de "descendenti" in acceptiunea legii

Drepturile succesorale ale descendentilor sunt prevazute de  art. 975 NCC.In categoria descendentilor se  includ copiii defunctului si urmasii acestora,  la nesfarsit, intrucat vocatia succesorala a acestora este astfel reglementata atat prin prevederile articolului cadru 975 NCC cat si prin cele ale art. 963 alin 2 NCC.  Prin urmare,  descendentii vor avea dreptul sa-l mosteneasca pe defunct indiferent de gradul de rudenie, pana la ultimul din aceasta clasa ca indeplineste conditiile generale pentru a mosteni.

In aplicarea prevederilor art 448 NCC, nu exista nici o diferenta dupa cum descendentii sunt din casatorie sau din afara casatoriei, legea  stabilind o egalitate totala a acestora fata de autorul mostenirii. Acelasi raport de egalitate va exista si intre descendentii  proveniti din rudenia fireasca cat si din cea civila, respectiv din adoptie . In categoria descendentilor se vor include asadar, fara nici o deosebire, copiii , nepotii sau stranepotii firesti ai defunctului cat si copiii adoptati de defunct impreuna cu descendentii lor. Odata incheiata adoptia, adoptatul va pierde orice legatura cu parintii sai firesti si va deveni ruda numai cu adoptatorul. Ca urmare, adoptatul il va mosteni pe adoptator intocmai ca si copilul firesc, descendentii sai avand acelasi statut ca orice alti descendenti provenind din copiii defunctului. Asadar, vocatia concreta la mostenire a descendentilor o vom aprecia prin prisma tuturor aspectelor legate de aceasta, pe care le-am discutat anterior, in capitolele privind  conditiile cerute pentru a mosteni.
Acelasi statut legal il au si copiii rezultati in urma reproducerii umane asistate medical cu tert donator, acestia dobandind acelasi statut legal ca si copiii firesti ai defunctului. Art. 441 NCC prevede expres ca prin efectuarea acestui procedeu medical nu se determina nici o legatura de filiatie intre copil si donator, prin urmare descendentul va avea fata de tatal care a consimtit la reproducerea asistata medical cu tert donator aceleasi drepturi si obligatii ca si cum ar rezulta din filiatia fireasca.

Modul in care opereaza chemarea la mostenire a descendentilor

1.Clasa descendentilor reprezinta prima clasa de mostenitori legali si, in virtutea principiului stabilit de art 964 NCC,  vin la mostenire cu prioritate, inaintea tuturor celorlalte clase de mostenitori.
Numai in cazul in care nu exista descendenti, indiferent de grad, sau in cazul in care acestia nu pot veni sau nu doresc sa vina la mostenire, vor fi chemate sa culeaga patrimoniul defunctului rudele apartinand celorlalte clase. Atragem atentia asupra faptului ca, pentru a considera ca inexistenta clasa descendentilor, este necesar sa analizam toti descendentii, in ordinea gradului de rudenie, nu numai pe cei de gradul 1. Astfel, daca acestia - respectiv copiii defunctului - sunt renuntatori sau nedemni, vor fi chemati la mostenire descendentii din gradele urmatoare, respectiv nepotii, stranepotii, pana la epuizarea tuturor celor care intrunesc conditiile legale pentru a putea mosteni. Numai dupa ce s-a procedat in acest mod, verificand  posibilitatea de a mosteni a tuturor descendentilor, din toate gradele, se va putea trece la chemarea la mostenire a celorlalte clase stabilite prin lege .  
2.Descendentii  vin la mostenire in ordinea gradului de rudenie, astfel cum se stabileste expres de art 975 alin 2 NCC . Prin urmare, daca exista descendenti de gradul 1  care vin efectiv la mostenire, existenta unor descendenti de grade subsecvente nu are nici o relevanta. Mostenirea se va atribui catre gradele urmatoare - nepoti, stranepoti -  numai in cazul in care nu exista mostenitori apartinand gradului 1. Mai trebuie sa precizam ca , in cazul cand  descendentii de gradul 1 ( copiii defunctului ) nu vin la mostenire datorita faptului ca au renuntat la aceasta sau au fost dezmosteniti de catre defunct, descendentii apartinand gradului  2 ( nepotii defunctului ) vor fi chemati la mostenire in  nume propriu, iar  nu prin reprezentare, rezultatul practic al acestei consacrari juridice fiind impartirea mostenirii in mod egal, pe capete, iar nu pe tulpini.  Singura exceptie a regulii proximitatii gradului de rudenie   este reprezentarea, despre care vom vorbi mai jos  si pe care o vom analiza amanuntit intr-un capitol separat.
3.Intre descendenti de acelasi grad, mostenirea se imparte in mod egal . Asadar, numarul descendentilor egali in grad va determina practic numarul de parti in care se va diviza mostenirea, acestea fiind obligatoriu egale intre ele. Deci, cand vin la mostenire in nume propriu, descendentii impart mostenirea in parti egale . Asa cum am mai spus, se va considera ca sunt chemati la mostenire in nume propiu si acei nepoti de fiu/fiica, veniti la mostenire ca urmare a renuntatii parintilor lor sau ca urmare a dezmostenirii acestora de catre defunct . Intrucat nu indeplinesc conditiile esentiale ale reprezentatii, respectiv de a fi decedati sau nedemni, succesibilii renuntatori si cei dezmosteniti nu pot avea calitatea de reprezentati si nu pot determina, in persoana descendentilor lor proprii, impartirea mostenirii pe tulpini .
Exceptia de la regulile  pe care le-am mentionat la punctele anterioare, 2 si 3, respectiv reprezentarea, este  reglementata de art 965-969 NCC.  Ea este un beneficiu al legii, in temeiul caruia un descendent mai indepartat in grad (numit reprezentant) urca in  drepturile ascendentului sau  ( reprezentat ) pentru a culege partea de mostenire ce i s-ar fi cuvenit acestuia daca nu ar fi fost decedat sau nedemn fata de defunct la data deschiderii mostenirii . Ca urmare a acestei prevederi, este posibil ca la mostenirea unui defunct  sa vina atat copiii acestuia  cat si nepotii de fiu/fiica, prin reprezentarea parintilor lor, predecedati sau nedemni de a mosteni.  Suntem astfel in prezenta unei exceptii de la regula proximitatii gradului de rudenie, intrucat vom avea ca mostenitori atat descendenti de gradul 1 ( copii ) cat si  descendenti de gradul 2 ( nepoti ).  Art. 975 alin 4 stabileste regula impartirii patrimoniului defunctului pe tulpina, atunci cand la mostenire se vine prin reprezentare. Numarul tulpinilor este dat de numarul descendentilor de gradul 1  care vin la mostenire, in nume propriu sau fiind reprezentati .  Astfel, daca exista doi descendenti in viata, acceptanti ai mostenirii , si doi descendenti predecedati, care au la randul lor copii, mostenirea se va imparti in patru tulpini, descendentii in viata avand dreptul sa culeaga fiecare o parte intreaga, iar mostenitorii celor decedati, care vin la succesiune prin reprezentare, vor imparti , functie de numarul lor, tulpina ce s-ar fi cuvenit autorului lor pe care-l reprezinta .  In urma reprezentarii, vom putea sa ne confruntam cu existenta unei exceptii si de la regula conform careia intre rude de grad egal, mostenirea se imparte in mod egal. Aceasta intrucat, daca un defunct a avut mai multi descendenti de gradul 1 ( copii ) care au decedat avand la randul lor un numar inegal de  copii, fiecare tulpina cuvenita unui descendent se va imparti intre copiii acestuia. Prin urmare, va fi posibil ca la impartirea unei tulpini sa participe 2 reprezentanti ( respectiv nepoti ai defunctului), iar la impartirea unei alte tulpini sa participe 3  reprezentanti ( avand acceasi calitate de nepoti ai defunctului ). Astfel, descendenti de grad egal, respectiv gradul 2  ( nepoti de fiu/fiica)  vor culege parti diferite din mostenire, ca urmare a faptului ca impartirea s-a facut pe tulpini.
4.Descendentii vin la mostenire in concurs cu sotul supravietuitor. In acest caz, ei culeg partea ramasa dupa atribuirea cotei cuvenite sotului supravietuitor, conform regulilor stabilite de art 975 NCC , pe care le-am discutat mai sus.
5.In lipsa sotului supravietuitor, descendentii vin singuri la mostenire, culegand-o integral si impartind-o intre ei dupa regulile pe care le-am explicat anterior
6.Este posibil ca descendentii sa vina la mostenire in concurs cu una dintre clasele  de mostenitori subsecvente, in situatia in care defunctul a dezmostenit intreaga clasa I de mostenitori, fara a lasa insa un legatar care sa culeaga cotitatea disponibila . In acest caz, descendentii isi vor culege rezerva la care au dreptul, iar pentru diferenta vor fi chemati la mostenire mostenitorii apartinand clasei subsecvente cu vocatie  la mostenire. Daca exista si concursul sotului supravietuitor, acesta isi va lua partea sa de mostenire, descendentii vor primi rezerva, iar mostenitorii apartinand clasei urmatoare  vor culege restul mostenirii.
7.Este deasemenea posibil  ca descendentii de gradul 1, dezmosteniti de catre defunct ( in ipoteza in care acesta a lasat un testament prin care a dispus doar dezmostenirea copiilor ) sa vina la mostenire in concurs cu descendenti de gradul al doilea, care vor avea vocatie la mostenire in temeiul dreptului lor propriu, iar nu in virtutea  reprezentarii.  Prin urmare, in aceasta situatie, descendentii de gradul 1, dezmosteniti , vor avea dreptul sa primeasca rezerva la care legea ii indreptateste, iar descendentii lor, in calitate de nepoti de fiu/fiica, vor imparti in mod egal restul mostenirii, fiind considerati a veni la mostenire in nume propriu, iar nu in virtutea reprezentarii, care nu opereaza in cazul persoanelor aflate in viata, ci numai in privinta predecedatilor si a nedemnilor de a mosteni .

Cota de mostenire a descendentilor

In cazul in care vin singuri la mostenire, descendentii vor culege intreaga mostenire.
In cazul in care vin la mostenire in concurs cu sotul supravietuitor, descendentii vor culege 3/4 din mostenire, dupa atribuirea cotei cuvenite sotului supravietuitor.  Aceasta cota  se va imparti intre acestia  conform regulilor stabilite, respectiv in mod egal, daca vin la mostenire in nume propriu, sau pe tulpini, daca vin la mostenire prin reprezentare .

Caracterele juridice ale dreptului la mostenire al descendentilor .

1. descendentii  sunt mostenitori legali
Fac parte din categoria persoanelor care sunt chemate la mostenire in virtutea legii, aceasta punand la baza vocatiei lor succesorale legatura de rudenie cu defunctul.
2.  descendentii sunt mostenitori rezervatari
Descendentii reprezinta una dintre categoriile de mostenitori legali pentru care sunt conferite o seama de avantaje, de natura sa-i privilegieze in raport de ceilalti mostenitori. Noul cod civil reglementeaza rezerva succesorala a descendentilor in mod egal si global, fara a mai face vreo distinctie functie de numarul descendentilor care vin la mostenire. Prevederile art 1088 NCC defineste rezerva  ca fiind "jumatate din  cota succesorala care, in absenta liberalitatilor sau dezmostenirilor, i s-ar fi cuvenit ca mostenitor legal". Astfel stand lucrurile, cred ca toate discutiile anterioare legate de rezerva descendentilor sunt desuete. Prin  actuala reglementare se stabileste clar notiunea de rezerva ce se cuvine descendentilor, adica 1/2 din cota pe care ar fi putut-o primi in calitatea lor de mostenitori legali. Rezulta deci ca, indiferent de situatia concreta pe care o avem de analizat, rezerva descendentilor va fi de 1/2x3/4 adica 3/8, cota fixa ce se va imparti intre descendenti in mod egal.
               Avem urmatoarele ipoteze :
a. Descendentii vin singuri la mostenire, fara a suporta concursul altor mostenitori legali : in aceasta situatie, rezerva lor va fi de 1/2 din intreaga masa succesorala, adica  1/2
b. Descendentii vin la mostenire in concurs cu sotul supravietuitor : in aceasta situatie, rezerva lor va fi de  1/2 din 3/4, adica 3/8. Aceasta  varianta necesita anumite discutii. Astfel, este lucru sigur faptul ca atat cota  cat si rezerva sotului supravietuitor se va imputa asupra intregii mosteniri. Cum se va calcula , insa, rezerva descendentilor ? Daca analizam dispozitia legala, constatam ca textul are o redactare simpla  si precisa:  "jumatate din cota succesorala care …..i s-ar fi cuvenit ca mostenitor legal ". Ori, in concursul cu sotul supravietuitor, dupa scaderea cotei acestuia, cota ramasa se atribuie descendentilor. Ea este o cota clara, de 3/4 din mostenire, calculata de legiuitor tot din intreaga masa succesorala ("culeg impreuna treisferturi din mostenire"). Prin urmare, vom fi obligati sa calculam rezerva cuvenita descendentilor  din cota atribuita acestora ca mostenitori legali, adica din  cele treisferturi ale mostenirii si, aplicand asupra acesteia cuantumul de 1/2 al rezervei vom determina o rezerva de 3/8 pentru descendenti, indiferent de numarul lor. Aceasta rezerva ramane neschimbata, ea nemaifiind influentata de alte aspecte cum ar fi cel al numarului de descendenti.
 In cazul in care defunctul a facut liberalitati de natura sa oblige notarul la stabilirea rezervei atat a sotului supravietuitor cat si a descendentilor, calculul se va face dupa cum urmeaza : in primul rand se va calcula  rezerva sotului supravietuitor, raportandu-ne la  intreaga masa succesorala (1/2 x 1/4=1/8 ). In al doilea rand se va calcula rezerva descendentilor, dar raportandu-ne tot la intreaga masa succesorala ( 1/2 x 3/4 = 3/8 ). In al treilea rand vom aduna cele doua rezerve ( 1/8 + 3/8 = 4/8). Diferenta, adica 4/8 va reprezenta cotitatea disponibila de care defunctul a putut dispune prin liberalitati .  
3.  descendentii sunt mostenitori sezinari
Sezina este un alt beneficiu pe care legea il acorda descendentilor. In temeiul sau, acestia au posibilitatea de a primi stapanirea de fapt a patrimoniului succesoral anterior emiterii certificatului de msotenitor. In acelasi timp, ei vor putea administra acest patrimoniu si  vor putea exercita depturile si actiunile defunctului. Dreptul la sezina al descendentilor precum si continutul acestuia sunt  stabilite prin dispozitiile art. 1125-1126 NCC
4. descendentii vin la mostenire atat in nume propriu cat si prin reprezentare
Este acesta un beneficiu pe care il au numai anumite categorii de mostenitori legali, descendentii aflandu-se printre ele. Astfel, pentru a acoperi nevoia de echitate intre descendentii unui defunct, in cazurile in care unul dintre acestia este impiedicat a mosteni in nume propriu din cauza predecesului sau a nedemnitatii, legea acorda  beneficiul reprezentarii. Prin urmare, descendentii vor putea culege mostenirea defunctului atat venind in nume propriu, caz in care mostenirea se va imparti egal intre ei, cat si prin reprezentare, caz in care mostenirea se va imparti pe tulpini.
5. descendentii datoreaza raportul donatiilor pe care le-au primit de la defunct, in timpul vietii acestuia, atunci cand vin la mostenire in concurs cu sotul supravietuitor .
6. Reprezinta unul dintre subiectii prezumtiei instituita de art 1091 alin 4 NCC, conform careia, "instrainarea cu titlu oneros catre un descendent ori un ascendent provilegiat sau catre sotul supravietuitor este prezumata a fi donatie daca instrainarea s-a facut cu rezerva  uzufructului, uzului ori abitatiei sau in schimbul intretinerii pe viata ori a unei rente viagere". Este vorba de o prezumtie relativa, care functioneaza "pana la dovada contrara" si care  este deasemenea ineficienta in cazul in care beneficiarii sai au consimtit la instrainare.  In temeiul acestei prezumtii, categoriile de acte precizate de lege vor fi analizate ca si donatii, aplicandu-li-se regimul acestora in tot ceea ce priveste procedura notariala a dezbaterii mostenirii.
7. Sunt, in virtutea prevederilor art. 1090 alin 2 NCC, beneficiarii diferentei dintre cotitatea disponibila ordinara si cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor, atunci cand defunctul nu a dispus  prin liberalitati de aceasta diferenta .
Aceasta caracteristica are o aplicabilitate limitata numai la situatia in care la mostenire vin descendenti altii decat cei comuni intre sotul supravietuitor si defunct. Din considerente de protectie a descendentilor, in asemenea cazuri cotitatea disponibila de care poate beneficia sotul supravietuitor este de maxim un sfert, si nu de o jumatate din masa succesorala ca de obicei. Diferenta dintre cele doua cotitati disponibile, cea ordinara si cea speciala, respectiv minim un sfert din mostenire, se va distribui, in lipsa de stipulatie contrara din partea defunctului, catre descendenti.


DANIELA NEGRILA
Notar public coordonator
Birou Notarial CONCORDIA

285 de comentarii:

 1. Doamna notar, v-as ruga daca ma puteti sfatuiti intr-un caz destul de complicat. Sunt plecat in strainatate de 16 ani, nu am mai fost in tara de 10 ani, iar mama si fratele meu locuiesc in Romania. Acum 4 ani am fost diagnosticat cu cancer. Pe cand urmam tratamentul pentru cancer, la un moment dat mama si fratele meu au schimbat apartamentele - apartamentul mamei fiind foarte mare cu o valoare de peste 150 de mii de euro, iar al fratelui fiind un apartament mic de doua camere. La vremea respectiva, mama mi-a spus ca nu au facut acte, ci au facut doar schimb pentru ca ei ii era greu sa intretina apartamentul, iar fratele meu se casatorise si facuse al doilea copil, si avea nevoie de spatiu mai mare. In toata aceasta perioada mama a continuat sa-mi ceara bani deoarece "nu-i ajungea pensia" si i-am trimis lunar si bani si pachete. In ultimele luni am aflat ca de fapt mama i-a facut contract de vanzare cumparare fratelui meu pe apartamentul ei - tatal meu fiind bolnav, avand Alzheimer si aflandu-se intr-un sanatoriu. Tatal meu a murit brusc acum o saptamana, si datorita vremii nu am avut cum sa vin la inmormantare. Ma pregatesc sa zbor in Romania de indata ce inceteaza vremea rea, am anuntat-o pe mama de asta si ea tot incearca sa ma convinga sa nu vin acum in iarna, sa astept pana la vara. Mama nu stie ca am aflat ca de fapt a facut acte pe apartament cu fratele meu, si stiu ca succesiunea nu se poate deschide decat in sase luni, dupa aceea (in vara, cand sugereaza ea sa viu) e prea tarziu. Vreau ca atunci cand vin in Romania sa deschid succesiunea personal. Stiu ca trebuie sa obtin o copie a certificatului de deces a tatalui meu, si sa caut la cadastru sa vad exact situatia apartamentului mamei, si ca trebuie sa am certificatul de nastere original care dovedeste ca sunt fiul lor. La ce notariat trebuie sa ma duc pentru a deschide succesiunea? Sunt constient de faptul ca va trebui sa angajez un avocat pentru a contesta actul de vanzare-cumparare ca fiind donatie deghizata. V-as fi recunoscator insa daca mi-ati putea da indicatii de unde exact trebuie sa pornesc.

  Va multumesc anticipat pentru raspuns.
  Cu stima

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Termenul de acceptare a mostenirii nu mai este 6 luni ci un an. Prin urmare, puteti face declaratia in vara, fara nici o problema. Daca doriti sa va asigurati, insa, puteti merge la ambasada si sa faceti acolo o declaratie de acceptare a mostenirii. Succesiunea se deschide la notarul de la ultimul domiciliu al defunctului, deci la orice notar din localitatea unde a domiciliat. Puteti face mostenirea la notar si apoi, daca nu va intelegeti, puteti sa cereti anularea actului inclusiv pentru lipsa discernamantului tatalui pt ca, avand o astfel de boala, nu putea exprima un consimtamant valabil. E mai bine decat sa cereti constatarea actului ca simulat.

   Ștergere
 2. Buna seara. As dori un raspuns in urmatoarea problema:
  Suntem doi frati. Tatal a decedat, mama este in varsta de 75 de ani, de un an bolnava la pat, si se afla in ingrijirea fratelui meu. Nu s-a facut dezbaterea asupra mostenirii (compusa dintr-o casa la tara, teren aferent si teren arabil). Doresc sa renunt la mostenire in favoarea fratelui meu. Ce acte imi sunt necesare ca sa pot face acest lucru?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mergeti la orice notar cu certificatul de deces al tatalui si certificatul dvs de nastere

   Ștergere
 3. buna ziua,
  va rog sa ma ajutati cu rapsunsul la urmatoarea problema: vreau sa fac succesiune dupa bunicul decedat, ce a avut in proprietate o casa si un teren arabil. Vreau sa stiu daca legal este posibil ca succesiunea sa se dezbata in prima instanta numai pt teren urmand ca pentru casa sa se faca ulterior?

  RăspundeţiȘtergere
 4. BUNA ZIUA SI LA MULTI ANI.As vre sa va intreb si eu,socrul meu are o casa donata de mama lui ,unde sunt trecuti si el si soacramea dar soacramea a murit ,ei au doi copii dintre care unul din ei a murit si el,cum putem sa trecem pe numele nostru casa .Ne trebuie ceva semnatura de la nevasta sau copilul fratelui decedat.Noi il tinem pe socrul meu decand a murit soacra.VA MULTUMESC

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, se va dezbate succesiunea soacrei. La mostenire are dreptul si copilul celui decedat, daca a murit inaintea soacrei, sau de la copil si sotie, daca a murit dupa soacra dvs. Daca renunta, atunci totul ramane socrului si sotului dvs. daca nu renunta, le va ramane si lor o parte mica. Socrul va poate da partea lui oricum, fara a fi nevoie de acordul lor. Daca vreti torul, va trebui sa le dati o suma de bani cu titlu de sulta. Daca va intelegeti cu toii trebuie sa incheiati un partaj, eventual cu niste clauze sau un contract de intretinere cu socrul si un contract de vanzare sau donatie cu cumnata si nepoata.

   Ștergere
 5. Buna ziua! Am si eu nevoie de un raspuns cu privire la o propietate situatia este urmatoarea mama sotului meu si cu cei 3 frati ai sai s-au decis sa faca actele pe terenurile si pe imobilele pe care acestia le detin,propietati aflate toate pe numele bunicului decedat al sotului meu pana acum am facut toate actele necesare problema este ca urmeaza sa ne iasa cadastrele finale si apoi sa mergem la notar pentru eliberarea actelor de propietarri sau certificate de mostenitori nu stiu exact cum se numesc as vrea sa stiu daca actul de propietate ar putea fii facut direct pe numele sotului meu si nu mai intai sa fie facut certificat de mostenitor pe numele mamei lui si apoi ea sa ii faca donatie sau contract de vanzare cumparare pentru ca ar insemna sa facem aceiasi cheltuiala de 2 ori daca ar putea fii trecut el direct propietar sau mostenitor al bunicului sau ar fii perfect si ce act ar trebui sa facem ca sa nu avem probleme pe viitor cu mama lui.Astept raspunsul dvs.Va multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Numai daca mama sotului renunta se poate trece mostenirea pe numele nepotilor, adica a copiilor ei. Acest lucru se poate face numai daca a afost singura fiica a bunicului. Daca mai exista si alti copii ai bunicului trebuei sa se faca mostenirea, sa isi ia fiecare partea, apoi mama sotului sa dea fiecaruia ce doreste.

   Ștergere
 6. parintii mei sau casatorit si impreuna au construit casa , Cand aveam 4 ani jumate mama a murit fiin bolnava .acum eu am 22 de ani in iulie iar tatal meu locuieste cu o alta femeie fara a fi casatorit cu care are o fetita de 6 ani, A recunoscut-o ca fiin fata lui. eu as vrea sa cer partea mea la casa partea mamei mele . intrebarea e cat pot mosteni de la mama moarta de 17 ani si ceva.. se poate dezbate mostenirea mamei daca tata e inca viu, femeia cu care traieste mosteneste ceva la moartea tatalui? nu sun casatoriti la primarie doar in biserica si traiesc de 11 ani impreuna.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Se poate dezbate si acum mostenirea. Copilul are dreptul la mostenirea taatlui dvs. Concubina nu are acest drept. Ea poate primi ceva numai daca se casatoresc sau numai daca el ii lasa un testament.

   Ștergere
 7. Buna ziua! Doamna avocat am si eu o intrebare parintii sotului meu au divortat acum 5 ani iar la partaj au semnat un act la notariat prin care mama sotului meu se obliga sa ii achite tatalui o rata lunara in val de 350 lei o rata pe care tatal o plateste la banca datorita unui imprumut care a fost facut pentru a se construi casa care a fost cedata in prealabil mamei si copiilor.Intrebarea este din moment ce rata este pe numele tatalui si este achitata de el la banca noi nu avem nici un act doveditor ca noi ii platim suma aceasta in afara de actul notarial care nu cred ca ar avea vreo valoare in instanta.Astept raspunsul dvs.Va multumesc anticipat!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De fiecare data cereti-i o declaratie ca a primit suma de bani respectiva. Acum cereti astfel de declaratie pentru toate sumele platite deja. La sfarsit faceti o declaratie autentica de primire a sumei.

   Ștergere
 8. Buna seara,
  Suntem trei frati, dintre care doi locuim in tara si unul locuieste periodic la copiii dansului in alta tara (vine acasa doar cateva luni/an).
  Parintii nostrii sunt decedati de mai multi ani, dar nu am facut inca dezbaterea succesiunii. Unul dintre frati a vandut casa parinteasca cand unul dintre parinti inca mai traia, si si-a insusit banii. Am cedat la vremea respectiva si in schimb am luat in folosinta terenul unei matusi pe care am ingrijit-o si care a decedat inaintea parintilor (neavand copii, fiind necasatorita, singurele rude in viata atunci fiind doar parintii mei si noi cei trei frati).
  In prezent cei doi frati nu mai sunt interesati de terenul arabil de la parinti (pentru care avem titlu de proprietate), ocupandu-ma doar eu de acesta (o parte l-am dat in arenda). Totusi, eu as dori sa vand partea care imi revine. Pentru aceasta unul dintre frati este de acord sa facem dezbaterea succesiunii dar cel care este in strainatate taraganeaza lucrurile si ori de cate ori vine in tara tot ne amana.
  Daca deschidem Dosar la Notariat si acesta nu se prezinta sau nu da nici o declaratie, cum ar trebui sa procedam? Totusi nu as vrea sa ajungem in instanta.
  Va multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mergeti la notar si cereti dezbaterea succesiunilor, atat ale parintilor cat si al matusii. Cand vine, mergeti cu el la notar. Nu se va mai putea eschiva daca dosarul este pus pe rol si are termen.

   Ștergere
 9. sotia mea a obtinut un teren prin donatie ca bun propriu ,copilul nostru are dreptul la mostenire ?

  RăspundeţiȘtergere
 10. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundeţiȘtergere
 11. Buna ziua
  As dori o informatie legata de o succesiune. Cazul este a doi batrani care au decedat lasand ceva pamant si casa batraneasca cu gradina aferenta. Cei doi batrani au avut 3 copiii dintre care mai traieste doar unul iar una dintre fetele decedate a lasat in urma un copil. Practic la succesiune participa un fiu si un nepot. Spuneti-mi va rog:
  1. In ce proportii se impart bunurile intre unchi si nepot?
  2. Ce se intampla daca nu cad "la pace"(unchiul pretinde mai mult decat i se cuvine pe motiv ca a inmormantat singur batranii) si se ajunge in instanta? Se pot pretinde cheltuieli de judecata de la cel care pretinde mai mult decat legea prevede?
  Multumesc. D

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 1. Cote egale, daca cel de al treilea copil a decedat fara descendenti.
   2. Cel care a suportat cheltuielile de inmormantare poate sa ceara de la celalalt restituirea cotei la care are dreptul

   Ștergere
 12. Buna seara !
  Soacra mea s-a casatorit in anul 1974. La ceva timp dupa casatorie , s-a despartit de sot, insa fara acte. Apoi a trait in concubinaj cu un barbat cu care are in prezent 3 copii. As vrea sa stiu daca , dupa decesul acesteia, descendentii sotului legitim ar avea drept la mostenire. Mentionez ca actele apartamentului sunt pe numele soacrei existent in certificatul de casatorie din 1974.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Descendentii sotului legitim, atata vreme cat nu sunt si copiii ei, nu o pot mosteni decat daca ea le lasa un testament. dar, daca a fost cumparat bunul in timpul casatoriei, este bun comun si sotul are o cota a sa. In plus, el o poate mosteni in calitate de sot supravietuitor. Trebuie sa faceti un partaj pe bunul comun si sa divorteze. Acum e simplu. Se poate divorta la notar

   Ștergere
 13. buna ziua, parinti mei au cumparat un apartament impreuna, mama a decedat acum un an,suntem doi frati, sotul supravietuitor adica tatal meu ia dat sorei mele un testament pe partea lui de mostenire inclusiv un pamant la tara ce cota am eu dreptul din aceasta mostenire . apropo nu a vrut sa faca succesiunea dupa mama. va multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De pe urma mamei sotul are dreptul la 1/4 iar copiii impart restul de 3/4. Puteti deschide procedura succesorala chiar daca tatal nu doreste acest lucru. Mergeti la un notar si acesta il va cita. Pe partea tatalui veti avea dreptul la rezerva de jumatate din cota la care ati fi avut dreptul in lipsa testamentului, adica la 1/2 din 1/2 .

   Ștergere
 14. Sunt o tanara in varsta de aproape 23 de ani care are nevoie de ajutorul dumneavoastra. Tatal meu a murit cand aveam 8 luni in pantece, mama ne fiind casatorita cu el.Eu sunt trecuta pe numele lui, fiind unicul copil cum de alt fel era si el la parinti. Parintii tatalui meu fiind morti inaintea lui. Exista un document dat de notar ca eu fiind unica mostenitoare, numai ca nu este un testament si mostenirea trebuie dezbatuta cu neamurile bunici.Eu nu am un document in care sa scrie ca sunt proprietara pe casa si pamantul de cateva hectare.Cat ma costa si unde trebuie sa merg pt a deveni proprietata cu acte in regula? Multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mergeti la notariat si dezbateti succesiunea bunicii. Ce document aveti de la notar? Daca este un certificat de mostenitor este foarte bine, sunteti unica proprietara a bunurilor pe care le-au avut bunicii. Daca exista bunuri pe care bunica le-a avut in coproprietate cu alte rude trebuie sa primiti toata partea ei.

   Ștergere
 15. buna ziua ,suntem 2 frati, mama a murit acum 2 ani succesiunea nu sa dorit a fi facuta dupa cam 4 luni tata ia facut testament celuilalt frate nevrand al arata, care este partea mea dintrun apartament dupa moartea mamei. va multumesc anticipat

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca a fost bun comun cu tatal, in masa succesorala intra cota de 1/2 din apartament. Din aceasta cota, sotul primeste 2/8 iar copiii primesc fiecare cate 3/8. Deci, din total, dvs aveti 3/16.

   Ștergere
 16. buna ziua , in familia sotului meu sunt 2 copii, soacra mea a decedat acum aproape 2 ani, dupa care socrul meu nu a dorit sa faca succesiunea pentru ca avea un gand ascuns dea instraina apartamentul unuia dintre copii iar celuilalt nimic am dori sa stim si noi care ar fi cota de mostenire a sotului meu dupa mama, daca tatal nui lasa nimic. va multumesc anticipat

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca apartamentul este bun comun si exista sot si doi copii, cota fiecarui copil este de 3/16 din total.

   Ștergere
 17. Buna ziua,
  Va rog un raspuns pentru urmatoarea situatie de mostenire (dupa un unchi decedat fara copii, sotie, testament), asadar, decedatul are
  - doi nepoti A si B (de la un frate bun; predecedat) si
  - o nepoata C (de la un frate vitreg, predecedat - ). Parintii unchiului decedat (bunicii) sunt deasemenea decedati.

  La moştenire înteleg ca vin toti cei trei nepoti. Ce cote de mostenire au ?
  (ma gîndesc ca cei doi nepoti dinspre fratele bun sunt \\"mai apropiati\\" la mostenire)
  Multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mostenirea se imparte pe linii. Fratele bun se socoteste pe ambele linii si fratele vitreg numai pe linia materna sau paterna pe care se inrudeste cu defunctul. Deci, nepotii care vin pe linia fratelui bun vor primi mostenirea pe ambele linii, iar nepoata care vine pe linia fratelui vitreg vor veni numai pe o linie. In principiu, cei doi nepoti vor imparti 3/4 iar nepoata C va primi 1/4.

   Ștergere
 18. Buna ziua.

  Sunt foarte fercita ca am gasit blogg-ul dvs. si va felicit.

  Tatal meu casatorit fiind ramane cu casa mostenita de la bunica mea. Casa ramnand lui si fratelui sau.
  Acesta din urma (unchiul meu) decedand ii lasa drepturile tatalui meu.
  Tatal meu avut o relatie extraconjugala cu mama mea. Eu sunt singurul lui copil, ii port numele,acestal neavand alti copii cu sotia lui. Intrebarile mele sunt: in cazul in care tata moare el neavand alte rude inafara de mine si sotia , ea poate sa vanda, doneze fara mine? Sau in cazul in care sotia moare, rudele ei pot pot cere mostenire ? mentionez ca ea nu are copii, doar frati etc..Si o ultima intrebare. Ei sunt foarte in varsta si bolnavi eu nu locuiesc in Romania dar ii vizitez de cate ori pot. Ei pot face acte de vanzare cumparare altei persoane sau donatie cu conditia sa fie ingrijiti si dupa moarte sa ramana acelei persoane_?? Va multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In timpul vietii se poate face un astfel de act, se numeste contract de intretinere. Daca fac acest lucru, nu prea mai aveti nimic de facut. Daca nu instraineaza in timpul vietii, veti ramane mostenitoare impreuna cu sotia lui. Atentie, imediat dupa deces trebuie sa faceti declaratie de acceptare a mostenirii. Sotia va avea 1/4 iar dvs veti avea 3/4. Nu poate sa vanda singura decat partea ei

   Ștergere
 19. Buna ziua! As dori sprijin in urmatoarea situatie:
  Suntem sau mai degraba am fost 4 frati (unul a decedat in urma cu aproximativ 20 de ani). In 2000 mama noastra a decedat, fapt ce a determinat necesitatea succesiunii unui teren al carei proprietar a fost. Prin urmare avem hotarare judecatoreasca prin care acest teren se imparte intre cei 3 frati in viata(printre care si eu), tata (sotul defunctei) si unicul copil al fratelui decedat. Niciunul dintre noi nu a demarat procedura de iesire din indiviziune. Incepand cu anul 2000 tata a platit impozitul pe acest teren ( chitantele sunt pe numele lui). In 2009 tata a decedat, fapt pt care eu am preluat plata impozitului (tata era in intretinerea mea). Intrebare: pot deveni unicul proprietar al acestui teren? Daca da, ce trebuie sa fac?
  Multumesc anticipat!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Numai daca il uzucapati, intr-un termen destul de lung. Mai bine faceti un partaj, despagubiti-va fratii si nepotul , si in acest fel deveniti unicul proprietar

   Ștergere
 20. buna seara ! am o nelemurire ...cumnata mea are un fiu inainte de casatorie ,,,iar fratele nu l-a acceptat in familia lui ,acest fiu fiind crescut de familia din partea tatalui biologic ..dupa 45 de ani de casatorie cumnata mea a decedat neavand nici un copil cu fratele , intrebarea mea este daca acest fiu al cumnatei mele are dreptul la mostenire va multumesc anticipat !

  RăspundeţiȘtergere
 21. Buna ziua,
  Va rog daca ma puteti lamuri in printa cazului de mai jos:
  Bunicul meu a avut un frate si o sora. La decesul fratelui 1991 (care nu a avut copii) bunicul meu NU a fost chemat la succesiune. Certificatul de mostenitor a fost emis (in 2004 cand s-a facut succesiunea) pe numele surorii si al sotiei, Bunicul meu a decedat in 2001. Am cerut dosarul succesoral de la notar in baza documentelor care atesta calitatea mea de mostenitor (tatal meu a decedat inaintea bunicului) dar notarul mi-a comuncat ca aceste date sunt confidentiale si ca poate elibera copii decat la cererea instantelor de judecata. Mi-a spus totusi ceea ce ma interesa si anume ca bunicul nu este trecut la mostenirea fratelui.
  Intrebarea mea este: mai pot cere acum in judecata drepturile de mostenire daca la dosar exista dovada ca cine s-a prezentat la succesiune au declarat fals ca alti mostenitori nu mai exista? Cam cat timp ar dura un astfel de proces? Se anuleaza toate documentele emise dupa daca certificatul de mostenitor este emis in baza unor declaratii mincinoase? Poate sora daca se demonstreaza ca a declarat fals sa piarda drepturile de mostenire?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. S-a prescris posibilitatea dvs de a ataca acel certificat de mostenitor. Oricum , ar trebui sa faceti dovada ca bunicul a acceptat mostenirea fratelui sau. Chiar daca faceti plangere penala si sora bunicului este condamnata pentru fals in declaratii, daca nu faceti dovada acceptarii tot nu aveti ce sa primiti

   Ștergere
 22. buna seara
  As avea si eu nevoie de ajutor
  Parintii mei au murit amandoi in aceeasi zi. Mentionez ca eu sunt singurul copil dintr-o casatorie anterioara a mamei. Mama mea a murit prima , apoi dupa cateva ore a murit si tatal meu vitreg(nu am fost adoptata de el). Tatal meu vitreg mai are 5 frati. As dori sa stiu care este cota parte de mostenire care imi revine.
  Va multumesc mult!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trebuie sa stiu daca sunt sau nu comorienti. Este important de stiut daca exista acte care aresta ca au murit la un anumit interval sau deodata. Daca se considera ca au murit deodata, dvs mosteniti partea mamei, adica 1/2, iar fratii sotului sau mostenesc impreuna cealalta jumatate. Daca se considera ca sotul a supravietuit sotiei, atunci din partea ei mai are dreptul si el la 1/4, deci dvs veti mosteni 3/8 din total iar fratii sotului vor imparti restul de 5/8

   Ștergere
 23. Buna seara,

  Am si eu o intrebare. Sunt proprietara unui apartament cumparat de tatal meu in urma decesului mamei mele. Apartamentul este pe numele meu, nefiind casatorita. Am un frate vitreg dupa tata. As vrea sa stiu daca mi-i s-ar intampla ceva cat i-ar ramane tatalui meu si daca fratelui meu vitreg i-ar ramane ceva. Si daca m-as casatori care ar fi-i cotele?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca va casatoriti si veti avea copii, la mostenire nu vor mai veni tatal si fratele. Daca va casatoriti si nu aveti copii, sotul mosteneste 1/3, tatal 1/4 din 2/3 si fratele 3/4 din 2/3. Daca nu sunteti casatorita, tatal mosteneste 1/4 si fratele 3/4. Pe frate puteti sa il inlaturati de la mostenire printr-un testament.

   Ștergere
  2. Va multumesc pentru raspuns si pentru timpul acordat.

   Ștergere
 24. buna seara santem 3 frati cel mai mare a decedat el nu are copii ce drepturi avem noi ceilalti 2 frati ?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca este casatorit, aveti dreptul la 1/2, cealalta jumatate revenind sotiei. Aceasta numai daca nu a lasat un testament. Daca a lasat testament totul revine legatarului pentru ca fratii sunt inlaturati de la mostenire prin exiatenta unui testament. Daca nu era casatorit si nici nu a lasat testament, aveti dreptul sa primiti intreaga mostenire

   Ștergere
 25. Vaai ce bine ca v-am gasit ! Eu cum trebuie sa procedez daca nu stiu ce am de mostenit de pe urma tatalui meu din partea mamei lui (bunicii mele) ? Aceasta a decedat cand tatal meu avea 5 ani. El nu si a revendicat nici un drept de pe urma mamei lui ( din ce stiu eu; dar cum as putea sti sigur? ). Tatal meu fiind mort si el. Ma intereseaza sa stiu unde pot merge sa recuperez actele bunicii mele.Certificat de nastere,de casatorie, de deces.Care sunt pasii? La ce institutie merg? Nu stiu mai nimic despre ea. Va rog frumos,un sfat.Multumesc, Simu Anamaria.

  RăspundeţiȘtergere
 26. buna ziua! Va rog mult sa ma sfatuiti intr-o prob. care ma nelinisteste si care sper sa nu dureze pana la un an. Unchiul meu in varsta de 73 de ani a decedat acum in luna ian 2014, el nu a fost casatorit, a avut un frate vitreg din cea dea doua casatorie a mamei sale care a decedat si el, acesta fiind tatal meu. La deschiderea succesiunii s-au constata urmatoarele: Primul tata al unchiului meu a crescut o fata luata de suflet fara s-o adopte cu acte care este de negasit. Va rog sa-mi spuneti daca se poate continua succesiunea si cat dureaza? Ce ar mai fii de facut? Mii de multumiri

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca nu a fost adoptata, respectiva fata nu aere nici un drept la mostenire. Procedura se poate continua. Nu va pot spune durata, totul depinde de notarul instrumentator.

   Ștergere
 27. Buna ziua, as vrea sa stiu si eu in cazul mortii bunicii din partea tatalui (tatal fiind singurul copil, iar sotul bunicii fiind decedat), nepotul are dreptul la vreo parte din avere sau aceasta revine in totalitate mostenitorului de gradul I (fiul ei, respectiv tatal meu). Va multumesc anticipat

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nepotii au drept la mostenire numai prin reprezentare, deci daca fiul este mort sau nedemn. Daca traieste si accepta succesiunea, are dreptul la tot. Daca renunta la mostenire au dreptul toti copiii lui.

   Ștergere
 28. Buna ziua! D-na Notar va rog din suflet sa ma ajutati ca nu stiu de unde sa incep si cum sa procedez! In urma decesului ambilor parinti,noi cei 5 copii ai lor dintre care unul minor de 13 ani am ramas cu o casa si terenul din jurul acesteia pe care acum am dori sa le vinedem si suntem toti de acord! mentionez ca minorul se afla sub tutela surorii mai mari prin instanta! Noi locuim toti in Mangalia avem domiciliul aici,iar casa este in alt judet si alta localitate! ( acolo au locuit si au decedat parintii) spuneti-mi va rog de unde sa incep cu actele si cum se procedeaza cu minorul! va multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Succesiunea se deschide la ultimul domiciliu al defunctilor. Mergeti la un notar de acolo, nu de unde locuiti dvs. Depuneti certificatele de deces, de casatorie, de nastere si casatorie ale copiilor, actele de proprietate, certificat fiscal. Pentru minor notarul va va da o adresa catre autoritatea tutelara si se va numi un curator.

   Ștergere
 29. Buna ziua ,

  Am o problema si nu stiu un pot sa ma adresez sau cum pot sa procedez si as fi foarte recunoscatoare daca ati putea sa imi dati cateva informatii.

  Tatal meu a murit anul trecut in decembrie .Traia in america de 25 de ani (la un an dupa ce m-am nascut eu a plecat) .A divortat de mama mea si sa recasatorit in America si are 2 copii cu actuala sotie .Eu l-am cunoscut dupa 18 ani cand a venit in Romania in vizita si a fost singura data cand ne-am intalnit , in rest am vorbit la telefon.

  Mi-a facut acte sa ma duc in America , mi-a fost data viza pentru America dar dupa aceea eu nu am mai vrut sa ma duc din niste probleme cu actuala lui sotie...

  Dupa ce a murit , a fost adus in tara iar noi rudele l-am ingropat aici dar sotia si copii lui nu au venit din America nici la imormantare , decat l-au trimis cu avionu.

  Am aflat decurand ca are 3 apartamente in Chicago si alte bunuri si as dori sa va intreb daca pot face ceva pentru a imi cere drepturile . Iar asigurarea de viata care valoreaza 150.000 $ o sa o incaseze sotia lui , pot face ceva pentru a mostenii ce mi se cuvine ?Sau cui pot sa ma adresez pentru a afla ce bunuri mai are (sotia lui nu imi spune nimic ).

  Multumesc mult si va rog sa imi raspundeti daca ma puteti ajuta !

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca a fost cetatean american si a avut resedinta in America se aplica legea statelor unite. Numai daca, fiind si cetatean roman, ar fi ales ca lege aplicabila legea romana s-ar fi aplicat legea romana. Cred ca totul se va dezbate in SUA. Contactati un avocat de acolo.

   Ștergere
 30. Sarut mana doamna! Si la multi ani de 8 Martie!
  Va rog sa ma iertati daca deranjez, am o problema cu mama mea, din pacate, nu ma pot intelege cu dansa, cauta cearta in fiecare zi si ma ameninta mereu ca ma da afara din casa. Chiar si astazi s'a intamplat acest lucru, ceea ce m'a determinat, nemai-avand rabdare sa astept, sa apelez la dumneavostra. S'a despartit de tatal meu bun, iar prin partaj, acest apartament in care locuiesc eu, sora mea si mama, este acum pe numele dansei, dupa ce a platit cu bani partea tatalui meu. As vrea sa stiu, si daca imi puteti raspunde cat mai repede, ne poate da afara din casa pe mine si pe sora mea? Ar putea vinde apartamentul fara semnatura mea si a surorii mele?
  Ce as putea face daca imi blocheaza usa si nu mai pot intra in casa?
  Va multumesc frumos!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, poate sa face toate aceste lucruri. Nu aveti ce sa faceti, e dreptul ei, e bunul ei propriu, cat traieste poate sa face ce vrea.

   Ștergere
  2. Va multumesc pentru raspuns, acum stiu ce trebuie sa fac... Sarut mana!

   Ștergere
 31. Buna ziua,

  Am si eu o intrebare. Tatal meu are un copil dintr-o relatie anterioara casatoriei cu mama mea. In urma casatoriei cu mama mea eu fiind singurul lor copil. Mama mea a decedat in urma cu 7(2006) ani nefiind facuta succesiunea dupa aceasta. Parintii mei au detinut impreuna un apartament si bani la banca (conturi pe numele tatalui meu). In 2007 eu cu banii tatalui bineinteles am achizitionat un apartament pe numele meu cu dreptul tatalui de uzufruct. In ce conditii imi poate ataca fratele acest contract de vanzare cumparare.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Poate, daca dovedeste ca banii v-au fost donati de tatal dvs. Dar poate cere reducerea donatiei pe suma de bani primita, nu pe bun. Apartamentul poate intra in discutie numai daca, neavand bani sa-i platiti partea lui, va cere executarea pe bunurile dvs.

   Ștergere
 32. Am si eu o problema nelamurita inca .... Daca A, tatal si cei doi fii, B si C sunt comorienti (accident aviatic), ei neamaivand capacitate succesorala, la mostenirea lui A va veni doar cel de-al treilea fiu (D) sau, pe calea reprezentarii, vin si cei doi copii ai lui B?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Reprezentarea functioneaza si in cazul comorientilor. Se cere ca reprezentatul sa fie decedat, nu neaparat predecedat, deci poate fi si codecedat. Deci, nepotii vin la mostenire prin reprezentare.

   Ștergere
 33. Buna seara,sper sa ma puteti ajuta uin urmatoarea problema.Bunica mea si-a primit mostenirea dupa casatoria cu bunicul meu.Toate actele sunt pe bunica.Bunica si bunicul au avut un singur fiu,pe tatal meu si al surorii mele.Bunica a decedat iar bunicul s-a recasatorit,in urma celei de-a doua casatorii nerezultand niciun mostenitor.Tatal meu a decedat ulterior iar bunicul a decedat si el anul acesta.Intrebarea mea este:la ce parte avem dreptul eu si sora mea din mostenirea bunicii,respectiv ce drept de mostenire are cea de-a doua sotie a bunicului,ramasa in viata.Va multumesc frumos!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Se dezbate mostenirea bunicii. In masa succesorala intra intregul bun pentru ca a fost dobandit de ea prin mostenire. Sotul supravietuitor are dreptul la 1/4. Fiul ( tatal dvs ) are dreptul la 3/4. Aceasta cota o veti mosteni dvs, sora si sotia tatalui, daca este in viata. Pe partea bunicului, adica pe 1/4, vine la mostenire cea de a doua sotia, care are dreptul la 1/4 ( ceea ce inseamna ca, din total, are 1/4 din 1/4 adica 1/16 ) si nepoatele de fiu predecedat , adica dvs si sora, care aveti dreptul sa impartiti 3/4 din 1/4, adica 3/16 din total.

   Ștergere
  2. Va multumesc din suflet,doamna Negrila!Mi-ati fost de mare ajutor!

   Ștergere
 34. Buna ziua,

  Am si eu nevoie de un sfat, am doi copii unul din afara casatoriei(A) si unul(B) din casatoria cu sotia mea care a murit in urma cu ceva timp. Cu baiatul meu din afara casatoriei(A) nu tin legatura nu am discutat niciodata si nici nu stiu nimic despre el, in schimb celalalt copil(B) locuieste cu mine, ma ajuta ma intretine mai exact si avem o relatie foarte buna. As vrea sa la un testament legal din punct de vedere juridic prin care copilului rezultat in afara casatoriei sa ii las atat cat i se cuvine legal(A), iar lui B copilul care are grija de mine sa ii ramana restul. Cum pot face acest lucru? Mentionez ca nu stiu nimic despre copilul A, numa numele i-l stiu.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Se poate. Ideal ar fi sa aflati mai multe despre copilul din prima casatorie, dar daca acest lucru nu este posibil, puteti face testamentul si in lipsa acestor detalii. Daca doriti, puteti sa lasati torul copilului din a doua casatorie si sa specificati ca celalalt va avea dreptul numai la rezerva, daca o doreste. Poate va renunta, iar celalalt copil va putea primi totul. Puteti face un testament in care sa faceti un partaj de ascendent. Sunt mai multe solutii

   Ștergere
 35. Buna ziua,
  sunt pe cale sa primesc o suma de bani dintr-un drept mostenit, in urma iesirii din indiviziune, ceruta de una dintre parti. Asadar o parte ramane cu imobilul si despagubeste celelalte parti.
  Intrebarea mea este daca suma primita de mine, va fi impozitata candva, sau este scutita de impozit?
  Multumesc

  Stefan

  RăspundeţiȘtergere
 36. Buna ziua,
  Am nevoie de o opinie avizata cu privire la dreptul de mostenire al descendentilor.

  Eu sunt unica fiica a tatalui meu din prima lui casatorie. Mama mea a murit cand eram foarte mica iar tatal s-a recasatorit cu o femeie care avea deja un baietel. Tata l-a adoptat legal. Asadar eu am un frate vitreg prin alianta.
  In timpul acestei casatorii tata a achizionat mai multe bunuri/imobile. Vreau sa stiu cum se transfera/imparte mostenirea intre mine si fratele meu vitreg?

  Multumesc anticipat,
  Alexandra

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Drepturile copiilor sunt egale, indiferent ca este vorba despre rudenia fireasca sau de cea rezultata din adoptie. Se va imparti totul egal intre dvs di fratele pe care tatal l-a adoptat. daca tatal va deceda inainte, sotia sa are si ea dreptul la mostenire . Pe partea pe care ea o va mosteni, numai copilul sau va avea dreptul , dvs nefiind infiata de ea. Adresati-va unui notar pentru a va da mai multe sfaturi si solutii.

   Ștergere
 37. buna ziua,am si eu nevoie de un sfat competent,matusa mea sora mamei mele a decedat siunicii mostenitori suntem eu si sotul supravietuitor...este vorba de un apartament bun propriu al matusii mele cumparat de bunicii mei...parintii ei de fapt...in ce cote se imparte legal acest apartament....multumesc anticipat

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. sotul supravietuitor are dreptul la jumatate si dva, in calitate denepoata , aveti dreptul la jumatate

   Ștergere
 38. Buna ziua,as dori si eu un raspuns la o problema pe care o avem eu si sotul meu.Situatia este aceasta parintii lui sunt divortati,iar la partaj au incheiat un act la notar prin care soacra mea se obliga sa ii plateasca lunar o rata in valoare de 350 lei pentru a renunta la dreptul sau la casa in care locuim in prezent,el ramanand cu apartamentul unde locuiau inainte.Aceasta rata este platita de fapt de mine si de sotul meu, iar ea reprezinta o jumatate dintr-o rata care este platita la banca restul fiind suportat de socrul meu pentru o rata in valoare de 900 lei la un imprumut care a fost facut pentru a se construi casa,iar apartamentul a fost pus garantie in momentul in care rata nu se mai plateste banca preia apartamentul care este pe numele soacrei mele aceasta rata fiind pana in 2033 data la care expira si actul notarial.Mentionez faptul ca actele de propietate pe casa au fost facute la 5 ani dupa divort pe numele de fata al soacrei mele,iar ulterior pe numele sotului meu.Data fiind situatia de fata as vrea sa stiu daca socrul meu vreodata ar putea avea vreun drept la casa daca noi nu i-am mai plati rata si ne ar da in judecata? Va multumesc anticipat! O zi frumoasa va doresc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Inteleg ca acesta suma reprezinta sulta pe care i-o achita soacra. Daca nu o platiti, poate sa va actioneze in instanta, sa va oblige la plata sau sa desfiinteze partajul. Poate sa ceara executarea silita, daca doreste. Nu e bine sa nu ii mai platiti suma aceasta. Puteti insa sa ii platiti sulta deodata, sa nu mai platiti rate.

   Ștergere
 39. buna ziua.bunica si bunicul au murit. in anul 2003 moare bunicul si in 2014 moare bunica.ei au avut 3 copiii.2 fete si un baiat.fetele sunt casatorite avand cate 2 copii fiecare.baiatul respectiv tatal meu a murit acum 15 ani,ramanand in urma lui sotia(care ACUM este recasatorita) si 2 copii,o fata de 25 ani si un baiat de 31 ani,respectiv eu.cine are dreptul la mostenirea bunicilor din partea tatalui meu?va multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. La mostenirea bunicilor vin cei doi copii aflati in viata impreuna cu nepotii de fiu predecedat, adica dvs si sora. Pentru ca tatal dvs a murit inaintea parintilot sai, numai nepotii au dreptul la mostenirea bunicilor paterni. daca deceda ulterior parintilor, la mostenire avea dreptul si sotia supravietuitoare, chiar recasatorita. Copiii defunctilor vor avea 1/3 fiecare iar dvs cate 1/6

   Ștergere
 40. Buna seara, .
  Am o intrebare , va rog din suflet sa ma lamuriti in urmatoarea speta: bunicul meu a fost casatorit de doua ori , din prima casatorie au rezultat 2 copii tatal meu si matusa, mama lor a decedat, in urma decesului ei bunicul s-a recasatorit fara a rezulta alti alti copii in urma celei de-a doua casatorii, in anul 1987 bunicul a decedat , sotia supravietuitoare si cei doi copii ai defunctului nu au dezbatut succesiunea in timpul vietii lor , acum cand au decedat si sotia supravietuitoare si copii defunctului, noi nepotii vrem sa dezbatem succesiunea bunicului si a parintilor nostri ( suntem 2 nepoti ai primului copil si 2 ai celui de-al doilea ) intre timp a aparut un nepot de sora al sotiei supravietuitoare care are un testament lasat de ea ca o mosteneste :
  Intrebare: poate participa acest nepot la dezbaterea succesiunii, si daca da care este cota lui

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. La succesiunea bunicului vin sotia supravietuitoare si cei doi copii. Cota sotiei este de 1/4. Pe aceasta cota este mostenitor nepotul care are testament din partea ei. Asa se intampla cand nu se fac actele la timp.

   Ștergere
 41. Buna ziua,
  Stimata Doamna,
  In perioada interbelica, bunurile obtinute inainte de casatorie de catre o persoana erau supuse actului de succesiune in cazul decesului acesteia? In cazul in care sotul decedatei are un copil dintr-o alta casatorie, acest copil beneficiaza de cota parte din bunurile mai sus amintite(bunuri proprii si nu comune)??? In acea perioada bunurile proprii( nu ma refer aici la cele obtinute impreuna in timpul casatoriei) nu puteau fi atacate de mostenitori? Daca Curtea suprema nu a recunoscut calitatea de mostenitor al copilului vitreg, ci numai pe cei care sunt rude de sange ale defunctei...ce sanse mai are acesta sa combata un act de vanzare cumparare efectuat ulterior de catre mostenitorii de drept si cumparatorul final . Ce obligatii are cumparatorul final si deci actualul proprietar fata de acest "" copil vitreg"" care este agasat de prezenta acestuia pe proprietate, insinuand ca el este proprietarul.
  Va multumesc frumos,
  Astept cu nerabdare rspunsul DVS.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Succesiunea nu are ca si componenta numai bunurile comune ale unei persoane. In masa succesorala au intrat si intra atat bunurile comune cat si cele proprii. Numai cota este alta. In cazul bunurilor proprii ele se includ in totalitate in masa succesorala, iar in cazul bunurilor comune se include numai o anumita cota, care a apartinut defunctului, de regula 1/2. Copilul vitreg, cum il numiti dvs, nu poate mosteni decat daca a fost adoptat sau este beneficiarul unui testament. Pe buna dreptate el nu a fost recunoscut ca mostenitor, pentru ca nu are vocatie succesorala. Nu poate ataca niciun act facut de adevaratii mostenitori pentru ca nu are calitate procesuala.

   Ștergere
 42. Buna seara, Am si eu o intrebare, mai degraba de natura umana decat legala, de la om la om. Si o adresez dumneavoastra pentru ca aveti experienta in acest domeniu aproape total necunoscut mie si pentru ca am vazut ca aveti amabilitatea raspundeti si sa veniti in ajutor cu informatii. Ce credeti dumneavoastra despre faptul ca toti ar trebui sa ne nastem egali, dar de fapt prin acest drept la mostenire, unii se nasc atat de bogati in timp ce altii mor la varste fragede din cauza parintilor care nu au bani sa le ingrijeasca sanatatea? Cum este justificata acesta lege a dreptului la mostenire, aceasta nedreptate umana care le permite unora sa isi traiasa viata la clasa I in timp ce altii, tot oameni, la fel de inteligenti, harnici si ambitiosi, pot muri de foame daca nu au sansa sa se afirme? Nu vi se pare acest drept de mostenire de fapt o lege a norocului?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Poate. Dar, ce ar trebui sa se faca? La decesul unei persoane, sa i se ia bunurile si sa se imparta altora. Nu uitati ca de regula cei care au anumite acumulari materiale muncesc pentru ele. Vi s-ar parea drept ca, la decesul respectivei persoane, copiii sai sa fie spoliati de tot ceea ce a acumulat, prin munca, parintele lor.

   Ștergere
 43. salve, bunicul meu a decedat de putin timp si unici mostenitori in viata sunt nora sa si trei nepoate din partea unicului fiu decedat in urma cu 13 ani as vrea sa stiu daca putem sa facem sucesiunea pe numele mamei mele in calitate de nora a defuntului sau cum putem sa procedam cu sucesiunea . multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. SALVE PUERI
   Numai nepotii pot sa il mosteneasca pe defunct. Nora nu are vocatie succesorala. Puteti face mostenirea si apoi sa donati sau vindeti casa catre mama dvs

   Ștergere
 44. Buna seara ,asi dori sastiu si eu daca tatalmeu poate sa imi cedeze partea lui de mostenire de la parintii dumnealui ???acolo mai sunt inca 6 frati care inpreunacu tatal meu au facut succesiunea si masuratorile,acum eu mai am 2 frati imi trebuieste si acordul lor sau nu ??Va multumesc anticipat.....

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. NUMAI DUPA CE DEVINE MOSTENITOR POATE SA VA VANDA SAU DONEZE PARTEA CE I SE CUVINE

   Ștergere
 45. Buna seara,
  Am citit articolul dumneavoastra si inteleg ca pot face un act notarial prin care sa pot dona fiului meu 1/2 din apartament (apartament cumparat de mine si sotul meu) in cazul decesului meu ? aceasta jumatate este partea mea din apartament. 1/2=4/8. Doresc ca fiul meu sa ramana cu 1/2 din apartament nu cu 3/4 din 1/2. Se poate face acest act sau nu am inteles eu bine? Multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
 46. Buna seara,
  Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema in ceea ce priveste succesiunea.Fratele meu a decedat si mai am un frate in viata.Fratele decedat nu a avut copii si nici sotie in mod legal, insa a avut o concubina vreme de 20 de ani.
  As vrea sa stiu daca concubina poate mosteni ceva din masa succesorala in cazul in care fratele a facut un testament in favoarea concubinei pentru toate bunurile lui.Mentionez ca imobilul si terenul aferent a fost achizitionat inainte de a se cunoaste cu concubina si a ramas pe numele lui pina in prezent.
  Va multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. daca a facut un testament, fratii sunt inlaturati iar beneficiara testamentului primeste tot

   Ștergere
 47. buna seara...am si eu o intrebare la dvs ca vad ca sunteti f.draguta si raspundeti la toti ,,nestiutorii,, bunicii mei de pe mama au decedat acum mult timp in urma.au avut 3 fiice.mama mea si alte 2.una din ele a murit si a lasat in urma 3 copi icare sunt plecati prin lume.mama si cu cealalta matusa in viata vor sa mi faca mie acte sa mi fac eu o casa acolo.mentionez ca mama a platit mereu impozitul ptr casa.este posibil sa facem dezbaterea fara copiii matusii decedata?daca vreunul vine in tara are dreptul sa ceara si el o parte din teren?am mai aflat o varianta...ceea ce nu mi se pare corecta....se poate sa nu o declare ca si mostenitoare pe matusa decedata?sa zica mama si matusa ca doar ele sunt mostenitoarele .??ce se poate intampla?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu faceti declaratii false, poate genera efecte catastrofale la un moment dat. Mergeti la un notar. El va va ajuta cu siguranta. Parghii legale exista.

   Ștergere
 48. Buna ziua,va deranjez cu o rugaminte: ati putea afla din legislatia Israelului cine are drept la mostenire si cu cat la suta?

  Rudele sorei ;eu( sora vitrega, am 3 copii)
  verisoara ei(fiica unchiului ei),are 2 copii
  sunt derutata pentru ca un avocat din Israel mi-a scris ca sunt unica mostenitoare, celalalt ca am drept la jumatate.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este o consultatie care depaseste limitele acestui blog. Sunati la 0748115412

   Ștergere
 49. Buna ziua!
  Sotul meu a decedat acum 1 luna.Am o fetita in varsta de 4 ani.Avem o casa, un cont in banca si 2 masini si , in acelasi timp un credit la banca in valoare de 45.000 euro.
  Inteleg ca eu mostenesc 1/2 ,partea mea, iar din partea sotului, eu 1/2, iar fetita 3/4.
  Pentru a acoperi o parte din datoriile la banca, sunt nevoita sa vand casa, dar inteleg ca este nevoie de un proces de stabilire in instanta.
  Cui trebuie sa ma adresez?
  Multumesc anticipat

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Notarului. Nu aveti nevoie de nimic in instanta. Curatorul minorului se numeste de autoritatea tutelara.

   Ștergere
 50. Buna seara,
  Strabunicii mei, decedati amandoi au avut doi copii, X si Y, dintre care X a decedat. Copilul Y, care inca este in viata, are un fiu, care la randul sau are 2 fiice. Copilul X (decedat) a avut la randul sau un fiu, care este inca in viata, si care, de asemenea, are 2 fiice. Imi puteti spune, va rog, daca in situatia de fata casa ii revine in totalitate fiului supravietuitor (copilul Y) sau au o anumita cota si ceilalti descendenti? Va multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ambii descendenti au drepturi egale. Daca cel decedat a murit inaintea parintilot lui, atunci pe partea sa vin la mostenire copiii sai. Daca a decedat ulterior, i se atribuie mostenirea pe baza unei declaratii a mostenitorilor lui din care sa rezulte ca a acceptat mostenirea in termenul legal.Numai daca renunta, un copil nu mai are dreptul sa mosteneasca.

   Ștergere
 51. buna ziua! bunica sotului meu ne-a promis ca ne da noua casa iar acum s-a razgandit vrea sa-i dea jumatate din casa si altui nepot.tatal sotului traieste si are 4 copii. bunicul este mort. terenul agricol este in succesiunea socrului meu,dar nu si casa.Ma puteti ajuta cu un sfat?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bunica poate sa face ce vrea cu bunul sau atata timp cat este in viata. Pe partea bunicului decedat trebuie sa fie dezbatuta mostenirea. Aceasta se va imparti conform cotelor legale intre sotia supravietuitoare ( bunica ) si copiii pe care defunctul i-a avut. Pe urma, bunica poate sa dea partea sa oricui.

   Ștergere
 52. Buna ziua. Am avut un unchi care a
  decedat anul acesta in luna martie. Unchiul era singur sotia decedata, nu a avut copii. Rude mai apropiate care sunt in viata e o sora si doi nepoti din partea fratelui care este decedat. Pana la deces unchiul a facut mai multe testamente ( 3). Primul dupa care avem copii a fost facut in 2002, al doilea prin 2006 cand a decedat o sora. Totul era impartit in mod egal. Acum a aparut un alt testament in care apartamentul, masina ,terenuri, bunurile din casa si banii din banci(despre care nu se spune nimic) au fost lasate unei doamne care ii facea menajul. Unui frate i-a lasat un teren de 1 ha si un alt 1ha unei persoane straine de familia noastra. Cu respect va intreb daca avem vreo sansa mergand in instanta, Va multumesc

  RăspundeţiȘtergere
 53. Buna seara! in cazul in care eu am fost infiata de bunica mamei mele,ce drept succesoral mai am la averea parintilor mei naturali?Tatal meu natural a decedat in urma cu 5 luni

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu mai aveti nici un drept decat daca ati fost infiata cu efecte restranse

   Ștergere
 54. Din ceea ce imi relatati nu cred ca aveti sanse. Avea dreptul sa lase oricui. Ar trebui vazute testamentele ca sa inteleg exact daca exista o contradictorialitate totala intre ele. Dar, la prima vedere, valabil este ultimul testament.

  RăspundeţiȘtergere
 55. Buna seara!

  Mama a decedat in urma cu 4 ani si am facut certificatul de mostenitor la casa cu 1/2 din imobil eu, 1/2 tatal meu.
  Tatal meu pretinde ca eu ar fi trebuit sa iau 1/4 din imobil si nu 1/2, dat find faptul ca parintii mei au divortat si divortul s-a pronuntat inainte de decesul mamei. Este adevarat? Cat ne revine amandurora?
  El vrea sa vindem apartamentul sau sa il inchirieze pe bucata lui. Poate sa faca acest lucru daca eu nu-mi dau acordul?

  Multumesc anticipat!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este corect certificatul Puteti sa il inchiriati impreuna sau il puteti vinde impreuna. Fiecare poate sa isi vanda partea fara acordul celuilalt

   Ștergere
 56. Stimata dna avocata//sinteti salvarea multora//felicitari pentru alegerea meseriei de mentor legal- atit de necesara in lumea actuala si ceva care nu se importa din China/ rugam sa ne ajutati cu un sfat:
  scumpii nostril unchi si tanti au murit -unchiul cu un an in urma si tanti acum citeva zile- a fost un soc care nea paralizat pe toti// tanti era plina de viata si a avut grije de taxele de pamint si altele// toti care au ramas- nepoti de frate(mama era sora unchiului) deci toti care au ramas sint oameni decenti si nu indraznesc sa intrebe de testament- unii sint in strainatate plecati in urma unor prigoane politice(canal etc)/moartea lui tanti a fost fulgeratoare si acum toti- nepoti, stranepoti etc stau paralizati nefacind nici o miscare INTREBARE: daca pur si simplu toti stau asa paralizati fara sa comunice cu nimeni- ceva sau cineva va interveni si va clarifica situatia- sa spuna cine ce mosteneste? cind tanti a murit nimeni nu stie ce sa gasit in apartamentul ei- testament ori orice/ Stim ca sint niste rude din partea lui tanti care au venit si au inmormintato cu demnitate la Belu/ stim ca unchiu si tanti au avut pamint - cca 30 hectare / acum noi - asa zisii nepoti decenti daca stam linistiti vom primi vreo comunicare din partea celor care au fost la fata locului? sau trebuie sa ne agitam? nu stim ce sa facem// va cerem scuze de stilul confuz//ajutati-ne daca puteti// noi vrem sa evitam o situatie penibila//dar prin moartea subita a scumpei noastre tanti deodata am fost confruntati cu aceasta problema fiind contactati de alti nepoti care ne indeamna sa actionam fiind cei mai apropiati de tanti si unchiul nostru(desi departe geographic)//deodata sintem in fata unei structuri complicate dpdv moral,psihologic si legal// sintem tentati pur si simplu sa lasam lucrurile sa fiarba si daca vom fi contactati sa fie daca nu iara sa fie//pentru ca intradevar intelegem ca vor fi persoane care se vor agita in urma acestei tragedii//
  Cu stima,
  MM

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cereti deschiderea mostenirii la un notar de la ultimul domiciliu al matusii. Cereti si un inventar, poate gasiti un testament acasa la ea. Nu stati, mergeti la notariat, cat mai repede cu putinta. Imi cer scuze ca v-am raspuns cu intarziere, dar nu facem totdeauna ce dorim, facem ceea ce trebuie.

   Ștergere
 57. cotei de 1/1 din succesiune ai revine toate bunurile mobile / imobile din registru agricol ? va multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. cota de 1/1 inseamna intreaga masa succesorala

   Ștergere
 58. Buna seara, doamna Negrila. As dori sa va cer sfatul intr-o situatie destul de delicata pentru mine. Parintii mei au un apartment in comun, insa au divortat intre timp, nefiind facut niciun partaj pe acest apartament. Intre timp, tatal s-a recasatorit, iar recent a decedat. M-ar interesa sa stiu ce drepturi am eu, sora mea si mama in cazul acestui aprtament, mentionand ca tatal meu mai are un copil din afara celor doua casatorii, plus actuala sa sotie. Va multumesc anticipat!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cota de bun care se va discuta va fi de 1/2. Mostenitori sunt sotia supravietuitoare si cei trei copii ( inclusiv cel din alta casatorie). Mama dvs are cota sa de bun comun, care nu se discuta in cadrul acelei succesiuni.

   Ștergere
 59. buna seara . am o problema si nu stiu cum sa procedez.santem 5 surori dintre care una de la nastere a fost trecuta pe numele bunicilor din partea mamei.mama a murit de altfel si bunici.mostenirea bunicilor a luato toata ea fara sa consulte celelalte surori,fara un testament si fara dezbaterea mostenirei.noi cand am antrebato de ce i sa cuvenit tot ei ,ea nea raspuns ca purtand numele bunicilor i se cuvine tot ei.intrebarea mea este :noi celelalte surori prin lege nu avem nici un drept la mostenire ?fiind si noi nepoatele defuntilor .multumesc anticipat

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. La mostenirea bunicilor au dreptul toti copii acestora. Dumneavoastra nu aveti dreptul pentru ca sunteti nepoti. Sora care a fost adoptata are dreptul pentru ca ea, legal, este fiica a bunicilor. dar la mostenirea bunicilor au dreptul toti copiii acestora, deci si parintii dvs, care sunt, legal, frati/surori cu propriul lor copil.

   Ștergere
 60. tata a murit acum 4 ani si nu am facut succesiunea ,mama a murit pe 24.06 2013 si i-a facut fratelui un testament acum vrem sa facem succesiunea dupa ambii . va rog sa-mi raspunde-ti eu am dreptu prin lege sau numai daca el vrea la rezerva succesorala. va multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De pe urma tatalui mostenesc sotia supravietuitoare si cei doi copii. De pe urma mamei, chiar daca a facut testament fratelui, mosteniti si dvs, dar numai rezerva succesorala. Aceasta va revine prin lege, nu prin dorinta fratelui.

   Ștergere
 61. Buna seara !
  Sora mea a decedat anul acesta si nu ma inteleg cu sotul ei pentru deschiderea succesiunii. Nu au avut copii iar el nu vrea sa mearga la notariat considerandu-se unic mostenitor. Mai am o sora si as vrea sa stiu daca el poate sa vanda proprietatea fara noi si daca mergem in tribunal avem nevoie de avocat ? Nu dispunem de resurse pentru a ne judeca . Ce ne sfatuiti ? Va multumesc frumos !

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mergeti la notar si cereti deschiderea procedurii sucesorale notariale. Faceti declaratia de acceptare a mostenirii in termen de un an de la decesul surorii dvs. Nu este obligatoriu sa va judecati, este mai simplu si mai ieftin la notariat.

   Ștergere
 62. Buna seara. Am si eu o rugaminte la D-vs. Fratele meu a decedat saptamana trecuta si in urma lui am ramas 3 frati (unul stabilit in Spania) si mama. Ce acte trebuiesc facute si cat ne revine la fiecare in parte?
  Va multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mergeti la notar si cereti deschiderea procedurii succesorale notariale. Fratele din Spania poate trimite o procura de acolo sau o declaratie de renuntare

   Ștergere
 63. Buna seara
  Va rog frumos;fratele a decedat,nu are copii,nu a avut familie.Mai am o sora vitrega dupa mama din prima casatorie.Dupa fratele a ramas un apartamet.Fratele a fost bolnav eu am ingrijit,sora nu a tinut legatura cu
  el.Intrebarea este cum se imparte apartamentul,daca sora vitrega are drept de mostenire.Multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, la mostenire are dreptul si sora vitrega, dar la o parte mai mica. Mergeti la un notar si cereti dezbaterea mostenirii. Poate sora va renunta la mostenire.

   Ștergere
 64. Buna ziua. Fratele meu in varsat de 48 de ani a decedat. In urma lui am ramas eu ( sora lui), 2 frati si mama. Cum se procedeaza? Ce trebuie sa facem?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mergeti la notar si dezbateti mostenirea. mama va avea 1/4 iar fratii impart restul de 3/4

   Ștergere
  2. Mergeti la notar. Mama are dreptul la 1/4 iar fratii impart 3/4

   Ștergere
 65. Buna ziua! Mama nascuta in septembrie 1937 a fost adoptata de judecatoria de pace in 1942 conform unei mentiuni de la primarie . Certificatul de nastere specifica la nume , numele parintilor adoptivi iar la parinti cei naturali . A trait de la varsta de un an la parintii adoptivi , buletinul la 14 ani a fost pe numele parintilor adoptivi . S-a casatorit in aceiasi locatie , a construit o casa impreuna cu sotul.Parintii adoptivi au plecat pentru a munci 10 ani dupa care au revenit. Dupa ce au decedat nu poate sa faca succesiunea pentru ca nu are certificatul de adoptie iar la arhiva nu a ajuns nimic din acea perioada .Va rog sa-mi sugerati ce ar putea face , pentru ca e si bolnava cu inima si s-ar putea sa o pierd si pe ea si pe tatal meu care a muncit o viata in acea locatie. Am deschis un proces si judecatorul a spus ca le trece mostenirea la stat. Va multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De ce ati mers la juidecatorie si nu ati mers la notar? Din ce imi relatati este vorba despre o infiere cu efecte restranse. Trebuie cerut de la primarie un extras pentru uz oficial din care sa reiasa ca s-a efectuat infierea. Acesta va va ajuta sa gasiti si actul de adoptie. Mai bine mergeti la notar, nu la instanta.

   Ștergere
 66. Buna ziua,

  va rog sa ma ajutati cu un raspuns privind dezbaterea unei succesiuni la care poate fi parte sotia mea, astfel:
  -mama sotiei a decedat
  -tatal sotiei traieste
  -din casatoria parintilor au rezultat 2 copii (sotia are o sora)
  Bunurile imobile care ar face obiectul dezbaterii sunt:
  1. un apartament in care tatal sotiei locuieste impreuna cu sora sotiei necasatorita si fara copii
  2. o casa cu curte obtinuta de mama sotiei in timpul casatoriei cu sotul supravietuitor, prin testament, de la un unchi al dansei
  3. un teren agricol la care mama sotiei avea drept de mostenire impreuna cu sora dansei dar fara sa se fi facut succesiunea, terenul fiind lasat mostenire de bunica sotiei mele. In prezent sora mamei sotiei mele traieste, are copii si doreste sa faca succesiunea pentru ai reveni cota din terenul arabil.
  Ce drepturi succesorale are sotia mea in prezent dupa decesul mamei fata de sora si tatal sau?
  Multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In masa succesorala vor intra urma bunuri:
   -cota de 1/2 din apartament ( daca a fost cumparat impreuna cu sotul ) sau intregul apartament ( daca a fost dobandit de defuncta anterior casatoriei sau a fost mostenit de ea ori primit prin donatie, chiar daca aceste acte s-au facut in timpul casatoriei )
   - casa dobandita prin mostenire de la unchiul sau
   - cota de 1/2 din terenul mostenit de la parinti ( cu privire la care trebuie dezbatuta anterior succesiunea bunicilor )
   Din toate aceste bunuri, tatal are o cota de 1/4, iar fiicele cate 3/8 fiecare

   Ștergere
 67. Buna ziua!
  va rog sa ma lamuriti in urmatoarea speta:
  Defunctul a lasat prin testament catre sotul supravietuitor casa (dovandita anterior casatoriei) si masina (dobandita dupa casatorie). Averea defunctului mai continea un teren dobandit prin mostenire si alte doua imobile dobandite tot pe timpul casatoriei de care nu aminteste nimic in testament.
  Dintr-o casatorie anterioara, defunctul are 3 copii (mostenitori legali).
  Cum se stabileste masa succesorala si cum se imparte catre cei 4 de catre notar in cazul in care sotul supravietuitor solicita notarului efectuarea succesiunii. Va multumesc anticipat!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Se stabileste valoarea masei succesorale . Se stabileste cuantumul rezervei si cotitatii disponibile, mergandu-se pe dispozitiile referitoare la cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor. Daca valoarea bunurilor ce fac obiectul legatului este mai mare decat partea ce se cuvine sotului, se reduce testamentul. cautati un notar cu experienta

   Ștergere
 68. Buna ziua!
  Doresc sa ma ajutati cu un sfat. In urma decesului tatalui meu, am ramas: mama, eu (fiica) si fratele vitreg(din prima casatorie a tatalui). Am inteles ca 1/4 din mostenire ii revine mamei, iar 3/4 noua, copiilor. Mostenirea consta intr-un teren pe care tata l-a mostenit de la tatal lui. Mama si eu am acceptat mostenirea in fata notarului . Totodata, vrea sa-mi faca o imputernicire notariala prin care sa ma ocup eu de toate (este in varsta ) si ne intrebam ce se poate face ca partea ei de mostenire sa fie trecuta direct pe numele meu.Ce se intampla in cazul in care mama pateste ceva inainte de dezbaterea mostenirii? Va multumesc mult.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Poate sa va imputerniceasca sa va prezentati la mostenire in locul ei. Depuneti la notariat cerere de deschidere a mosteniri, daca se poate inainte de implinirea termenului de un an de la deces. Dupa obtinerea certificatului de mostenitor mama poate sa va dea partea ei. Daca mama moare inainte de eliberarea certificatului de mostenitor, dvs, fiind singura fiica, mosteniti totul.

   Ștergere
 69. Cum se dezbate succesiunea pentru bunurile mostenite de defunct in timpul vietii, dupa casatoria acestuia, intre 2 copii si sotul supravietuitor? Bunurile imobile au fost mostenite anterior de sotul defunct fie cu testament fie sau fara act de succesiune, dar care ar urma sa se faca?
  Multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cotele sunt aceleasi, indiferent daca bunurile sunt comune sau proprii ale defunctului: sotia 1/4, copiii 3/4.

   Ștergere
 70. dan
  Buna ziua!
  Va retin cateva secunde cu o situatie posibil simpla pentru dumneavoastra:
  Bunica mea are trei copii, iar bunicul a decedat acum 7 ani. Nu s-a facut un act de succesiune, in acest timp doar bunica a platit impozitul pe treren. Intrebarea mea este: daca poate vinde bunica acest teren, fara acordul copiilor (sau daca-l poate ceda unuia dinte ei)?
  Cu respect, Dan

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Succesiunea bunicului trebuie dezbatuta. daca va intelegeti, puteti merge la notariat, cei care nu au facut nici un act de acceptare pot da declaratie in acest sens, raman ca mostenitori bunica si unul dintre copiii defunctului, apoi puteti instraina bunurile. Daca nu va intelegeti, mergeti in instanta, dovediti ca numai bunica a acceptat mostebirea, apoi puteti instraina bunurile.

   Ștergere
 71. Buna ziua!
  am mai postat odata dar nu stiu de ce nu am primit raspuns pana acum si nici nu a aparut postul. Probabil am gresit eu ceva.
  As avea nevoie de o explicatie la urmatoarea speta:
  Defunctul (tatal) testeaza catre sotia in viata casa asupra careia avea drept de proprietate in cota 1/1 si masina dobandita in timpul casatoriei dar cumparata pe numele sau. Defunctul a avut dintr-o casatorie anterioara 3 copii. Iar averea mai contine un teren si doua imobile.
  Prin testament, sotia in viata devine legatar cu titlu particular (sper sa nu fi gresit termenele).
  Intrebarea mea este ce avem de facut dupa ce vom primi citatia de la notar ca urmare a initierii succesiunii de catre sotia in viata? Ce anume trebuie sa verificam pentru a nu ne fi afectate drepturile de mostenitori rezervatari?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cereti reductiunea in limita cotitatii disponibile speciale a sotului din alta casatorie, in concurs cu copiii necomuni intre defunct si sotul supravietuitor.

   Ștergere
  2. Aveti grija sa dati declaratii de acceptare a mostenirii in termen de un an de la deces.

   Ștergere
 72. Buna seara !
  Suntem doi frati , traieste doar unul din parinti , am demolat casa veche parinteasca si am construit una nou la care am participat numai eu la costuri , acum as dori sa imi fac acte pe ea si jumatate din teren , nu stiu exact de unde sa incep si unde sa termin , daca mama are dreptul fara nici o semnatura sa imi cedeze mie jumate sau ce trebuie facut .
  Metionez faptul ca nu este facut nimic la casa decat exista un titlul de propietate , nu cadastru nimic .
  Va rog spuneti-mi ce trebuie sa fac si cu ce sa incep va rog .
  Va Multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trebuie sa dezbateti mostenirea tatalui dvs, apoi sa intocmiti documentatia cadastrala. Dupa ce dezbateti mostenirea si dupa intabulare, mama poate sa va dea partea sa, in orice forma doreste.

   Ștergere
 73. Bunica decedata a avut trei copii, din care unul mama mea. La partajul voluntar al mostenirii (teren agricol Legea fondului funciar 18/1991) se doreste, de comun acord, impartirea intre frati si subsemnatul a terenurilor existente.
  1. Este posibil?
  2. daca da, este necesara prezenta mea la notar in momentul efectuarii partajului?

  Multumesc anticipat!

  Anonymus

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Inainte de partaj trebuie sa dezbateti mostenirea de pe urma bunicii si a mamei dvs. la partaj este necesara prezenta tuturor mostenitorilor

   Ștergere
 74. Strabunicul meu decedat a avut patru copii. In cazul unuia dintre ei, o fiica X, care la randul ei a avut o fiica Y si aceasta la randul ei a avut o fiica Z. Ele au decedat toate in urmatoarea ordine: Y, X, Z (ultima a decedat deci stranepoata). Acum se face succesiunea strabunicului si as vrea sa stiu daca pe aceasta linie de descendenti are dreptul la mostenirea strabunicului tatal lui Z, care era divortat de Y (mama lui Z). Sper sa fi fost clara in explicatii. Deci tatal lui Z nu este ruda de sange cu strabunicul meu, Va trebui el chemat la succesiune?

  RăspundeţiȘtergere
 75. Este foarte important sa stiu data exacta a deceselor celor 4 ( strabunicul, X,Z si Y) Va rog sa mi le spuneti si va voi da un raspuns

  RăspundeţiȘtergere
 76. Strabunicul a decedat in anii 60, nu stiu foarte exact anul. X (fiica lui) a decedat in 1999. Y (nepoata lui) a decedat in 1995. Z (stranepoata lui) a decedat in 2001. Mentionez ca exista descendenti ai strabunicului din partea tuturor celorlalti trei copii (nepoti sau stranepoti). Citind ceea ce este mai sus cu privire la descendenti, eu inteleg ca tatal lui Z nu este un descendent al strabunicului. Este un ascendant al unui descendent, dar nu cel care are legatura de rudenie cu strabunicul. Va multumesc mult si astept raspunsul.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este corect rationamentul dvs. Pe strabunic il mopsteneste fiica lui, X. De la aceasta, mostenirea se transmite la Z pe baza reprezentarii pentru ca mama sa, Y, este predecedata in raport de X. tatal lui Z poate mosteni numai daca defuncta Z nu a avut copii, venind la mostenire pe partea acesteia in calitate de asecendent privilegiat

   Ștergere
 77. Buna ziua!

  Va rog sa ma sfatuiti cum trebuie sa fac in urmatorul caz:

  Mama mea a decedat in luna februarie a.c si am ramas mostenitori eu (fiul ei din prima casatorie) si sotul supravietuitor (tatal meu vitreg).

  Deoarece nu ma pot intelege cu el in privinta succesiunii (caci el ar vrea sa cedez partea ce mi se cuvine ca mostenitor al mamei mele), va rog sa-mi spuneti ce trebuie sa fac ca sa-mi obtin drepturile?

  Daca el -in termen de un an - nu depune Cerere de acceptare a succesiunii, poate decade din dreptul de mostenitor?

  Va multumesc frumos!

  Cu stima,
  Stelian V.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mergeti la notar cat mai repede. Trebuie sa aveti certificatul de deces al mamei . Daca sotul acesteia nu vi-l da, solicitati un duplicat. Notarul il va cita pe tatal vitreg. Daca nu se prezita va fi prezumat renuntator. Nu depasiti circa 10 luni de la deces cand va prezentati la notar, pentru a putea opera prezumtia.

   Ștergere
 78. buna ziua.mama si tatal meu au avut in timpul casatoriei o casa la curte,acum cativa ani tata a decedat si s-a facut succesiunea in care eu sunt trecut copropietar ,iar mama proprietar.eu acum nu mai sunt in relatii bune cu mama de aceea dorim sa vindem.as vrea sa stiu ce parte imi revine mie,nu mai am niciun frate doar noi doua.multumesc
  mult

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dvs aveti cota de 3/8 iar mama cota de 5/8. Aceasta este regula . Cotele ar putea fi altele daca a existat o alta cota de contributia la dobandirea bunului.

   Ștergere
 79. dupa moartea tatalui am ramas eu si mama in casa parinteasca, ea este proprietar eu coproprietar ce drepturi am dupa vanzarea casei?cat imi revine

  RăspundeţiȘtergere
 80. Buna ziua.
  Va rog mult sa ma ajutati si pe mine cu un raspuns. Decedatul are doi fii si 3 nepoti de la fiul cel mare.Fiul cel mare a renuntat la mostenire.De cine va fi mostenit batranul? Numai de fiul cel mic? Nepotii, coiii renuntatorului nu pot veni nicidecum la mostenire?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Napotii din partea celui care a renuntat nu pot mosteni nimic atata vreme cat celalalt fiu a acceptat mostenirea. Numai daca si celalalt fiu renunta, vin la mostenire toti nepotii, de la ambii copii

   Ștergere
 81. Buna ziua!

  In primul rand, multumiri pentru ajutorul pe care il acordati tuturor. Sunt sigura ca toti cei care v-au scris va sunt recunoscatori.

  As avea si eu nevoie de o lamurire. Bunica mea a decedat de curand. Sotul ei a decedat acum 30 ani iar tatal meu (unicul copil) acum 10 ani. Prin testament, a lasat mostenire casa, toate terenurile si bunurile unei persoane care a avut grija de ea. Eu si fratele meu am fost de acord cu acest aranjament pentru ca locuim departe de ea si nu puteam sa o ajutam. In testament zice ceva de rezerva succesorala. Asta ar insemna ca totusi ceva din mostenire ne revine si noua? Noi nu vrem sa atacam testamentul sau sa facem vreun fel de probleme, pentru ca persoana respectiva chiar a avut grija de bunica. Vrem doar sa stim care sunt legile in acest caz.

  Va multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, aveti dreptul la rezerva, adica la jumatate din ceea ce ati fi putut mosteni in lipsa testamentului. Oricum, veti fi chemati la notariat ca sa declarati daca sunteti de acord cu testamentul sau solicitati reducerea acestuia, astfel incat sa va primiti rezerva.

   Ștergere
 82. Buna ziua,
  Mama are certificat de proprietate pentru un teren intravilan impreuna cu sora ei care a decedat. Mama vrea sa vanda o parte din terenul care i s-ar fi cuvenit din mostenire. Mentionez ca sora decedata are 2 fete . Cum trebuie sa procedez pentru a putea face acest lucru?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trebuie sa se dezbata mostenirea celei decedate. Apoi, daca se vinde numai o parte din teren, trebuie sa se dezmembreze terenul, sa se faca un partaj, iar mama sa vanda partea ei. Veti avea de facut si formalitatile de cadastru si intabulare, atat pentru tot terenul cat si pentru lotizarile necesare.

   Ștergere
 83. Buna ziua. Soacrei mele i-a decedat sotul ,cum sotul meu e singur la copii (e infiat inca de mic) ,dorim sa stim la cat are dreptul ?? O sa facem dezbaterea succesorala cel mai probabil pt binele nostru ,ca vrea sa ne cam puna bete in roate soacra mea. Presupun ca daca e fiu,singur mostenitor ,are o cota mai mare decat mama lui ,nu ? Si inca o intrebare ce ma macina ? Isi poate dezmosteni fiul adoptat ?? Va multumesc !

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sotia supravietuitoare are dreptul la 1/4 iar fiul la 3/4. Important este insa ceea ce se cuprinde in masa succesorala. Daca este un bun comun, cota defunctului va fi de 1/2. iar restul de 1/2 reprezinta cota sotiei, care nu se discuta in mostenirea respectiva. Astfel, per total, sotia va avea 5/8 iar fiul 3/8. Daca este un bun propriu al defunctului, cotele vor fi de 1/4 pentru sotie si 3/4 pentru fiu. Sotia supraviatuitoare nu isi poate dezmosteni total fiul. Dar poate sa lase un testament altcuiva, micsorandu-i astfel partea sau poate sa vanda partea sa altei persoane, incat sa nu mai ramana nimic la deces.

   Ștergere
 84. sora mea a decedat in luna aprilie iar sotul ei a decedat in luna iunie a.c.Ei nu au avut copii iar parintii ambilor au decedat demult.Cum trebuie facuta succesiunea si ce drepturi au fratii decedatilor.
  va multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cel care ad decedat ultimul beneficiaza de retransmiterea dreptului de optiune, pe care il vor exercita fratii lui in locul defunctului. Fratii fiecarui defunct mostenesc pe autorul lor. Mergeti la notar si va va sfatui cum sa procedati. Nu pierdeti timpul, deschideti procedura cat mai repede.

   Ștergere
 85. bunica a murit acum 20 ani a ramas bunicul si 2 copii dupa a murit si bunicul au ramas 2 copii tatal si unchiul dupa au murit si copii unde am ramas noi copii eu fiica unica din partea tatalui meu si alti 2 verisori din partea celuilalt frate (unchiul meu ) deci sint in viata nevestele (mama mea si matusa) si sintem 3 nepoti cum se imparte mostenirea?Multumesc din suflet Doamna Negrila

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In principiu, pe linia fiecarui copil vin la mostenire sotia si copii sai. deci, ar trebui ca 1/2 sa va revina dvs si mamei iar 1/2 sa revina sotiei unchiului si celor doi copii ai acestuia. Lucrurile stau altfel numai daca vreunul dintre copii a murit inaintea bunicilor, caz in care partea acestuia revine numai copiilor sai, prin reprezentare, nu si sotiei.

   Ștergere
 86. Bună ziua,
  Vă rog sa mă ajutati legat de urmatoarea problema: bunica mea a decedat în urmă cu 6 ani. Bunica detinea un apartament în care locuiesc atat eu cât şi mama. Acest apartament a fost renovat de mine , eu mă ocup în totalitate de tot ceea ce înseamnă întreţinerea şi îngrijirea apartamentului cât şi a mamei mele care este bolnavă psihic, fiind dii tutorele ei.Mama este singurul mostenitor al bunicii decedate, bunicul fiind dii el decedat. Până în prezent nu s a deschis procedura de succesiune. Mama mai are un fiu rezultat din alta relatie. Mama doreşte ca apartamentul sa îmi revină mie, însă nu ştiu din punct de vedere legal ce este de făcut în acest
  caz.
  Mă puteti ajuta cu un raspuns,va rog?
  Mulţumesc,

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, dezbateti mostenirile bunicilor. Nu puteti primi nimic de la mama, nici prin donatie, nici prin testament si nici prin vanzare daca sunteti tutorele ei. Veti mosteni jumatate din averea ramasa, alaturi de celalat copil.

   Ștergere
 87. Sora mea a murit acum 1 an , nu a fost casatorita .A lasat in urma ei o garsoniera, Daca a lasat un testament cum pot afla, eu locuiesc la 300 km, departare ,

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cereti deschiderera procedurii succesorale notariale la un notar si el va face tot ce trebuie

   Ștergere
 88. Buna,am o nelamurire..daca m-ati putea ajuta cu un raspuns.De putin timp a murit bunicul meu,bunica e inca in viata.Au doi copii,tatal meu si matusa mea.Cu o luna inainte de a muri,bunicul a dat doua apartamente prin contract de vanzare cumparare matusei mele.Tatalui mei nu ia mai ramas nimic din mostenire.E legal ceea ce sa intamplat,bunicul fiind bolnav?Se poate face ceva ca tatal meu sa primeasca partea lui de mostenire?Multumesc anticipat

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu e obligatoriu ca un bolnav sa nu aiba discernamant, deci sa nu poata face acte de vanzare. Trebuie vazute actele de catre un notar ca sa va poata spune daca se poate face ceva sau nu. Depinde de clauzele existente in actele respective.

   Ștergere
 89. Buna ziua Doamna Negrila eu sunt Dyana sint casatorita in Italia de multi ani .Se trateaza de mostenirea bunicilor:bunici mei au 2 baieti(bunica moarta acum 20 ani dupa acum2 ani a murit tatal meu dupa 2 zile bunicul si luna trecuta a murit si unchiul.Din partea tatalui meu sint fiica unica din partea unchiului sint 2 frati care m-au chemat sa facem mostenirea.Vreoiam sa stiu cum se face mostenirea si la cit am dreptul (sintem 3 verisori si nevestele defuntilor (mamma si matusa)).Va multumesc din suflet si va doresc o zi buna

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Puteti dezbate succsiv toate cele 4 mosteniri. La prima, cea a bunicii, au dreptul sotul ei ( bunicul ) si cei doi fii. La mostenirea tatalui dvs aveti dreptul dumneavoastra in calitate de fiica si mama dvs in calitate de sotie supravietuitoare. La mostenirea bunicului aveti dreptul dvs, prin reprezentarea tatalui dvs predecedat si unchiul dvs. La mostenirea unchiului au dreptul sotia si copiii sai. Cotele vi le pot spune numai daca vad actele de proprietate ale bunurilor cuprinse in masa succesorala.

   Ștergere
 90. Buna ziua,
  Intrebarea mea este urmatoarea:
  Unchiul e casatorit si nu are copii, dar are 3 nepotii. Daca decide sa faca contract de donatie unuia dintre nepoti contra ingrijire, ceilalti nepoti nu mai au dreptul la mostenire in urma decesului unchiului?
  Se poate contesta contractul in instanta?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca sunt nepoti de fiu/fiica, da, se poate cere reductiunea. daca sunt nepoti de frate, nu acestia nu sunt rezervatari si nu pot cere reducerea donatiei in limita cotitatii disponibile

   Ștergere
 91. Buna ziua
  as dori daca se poate sa ma ajutati cu raspunsul la urmatoarea intrebare
  soacra mea a murit , lasand apartamentul proprietate unui stranepot, in baza unui contract de intretinere
  in timpul cat sotul meu traia, pentru ca soacra a divortat de tatal sotului si s-a recasatorit cu un barbat ce avea un fiu, la succesiunea ceruta de moartea sotului a trebuit sa-l despagubeasca pe fiul acestuia conform legii, motiv pentru care I-am imprumutat o parte din suma necesara ( fara a face acte in acest sens)
  nu contest modalitatea de instrainare pe care a ales-o soacra mea, insa va intreb daca pot sa-mi recuperez banii pe care I-am dat pentru acesta?
  multumesc
  Daniela waldek

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cu ajutorul unui avocat bun puteti obtine restituirea imprumutului, dar este foarte greu.

   Ștergere
 92. Buna seara,
  Sotia decedata in 2012, fara copii dar are 3 frati. Sotul supravietuitor detine bani agonisiti de amandoi de-a lungul vietii la diferite banci. Sucesiunea nu a fost deschisa la momentul decesului sotiei. Ulterior, a decedat si sotul.....La patrimoniul sucesoral pt fratii decedatei, se adauga si banii din contul sotului?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca sunt bani comuni, da, se adauga si in masa succesorala a sotiei cota la care aceasta avea dreptul.

   Ștergere
 93. Buna ziua. As dori si eu o informatie intr-un caz mai dificil, am trait cu sotul meu in concubinaj din care a rezultat un copil, apartamentul in care stam era pe numele lui el a decedat si prin lege apartamentul ramane copilului fiind minor intre timp decedeaza si copilul meu,as dori sa aflu ce trebuie sa fac sa pot trece apartamentul pe numele meu. Va multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dezbateti mostenirea fiului si deveniti mostenitoare impreuna cu fratii copilului, daca mai are.

   Ștergere
 94. Buna ziua, am urmatoarea situatie:matusa decedata, sotul dansei decedat, fara copii, eu nepot din partea unui frate al doamnei, si inca alti 4 veri de-ai mei(copii ai altui frate al doamnei). Nu exista testament, decat un act de mostenire al matusii dupa moartea sotului dansei,cum ca ea este unica mostenitoare dupa el. Intrebarea este, pot deschide succesiunea, si daca da, cine vine la impartire si cui/cat ii revine, legal.Au dreptul si nepotii sotului matusii, sau suntem doar noi, nepotii ei "de sange"?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca exista un certificat de mostenitor din care sa rezulte ca matusa este singura mostenitoare a sotului sau, nu se mai dezbate mostenirea unchiului predecedat. La mostenirea matusii au dreptul fratii sau, daca acestia sunt decedati, nepotii. Mostenirea se imparte in functie de cati frati au fost, iar nepotii de la fiecare frate impart ceea ce ar fi revenit parintelui lor.

   Ștergere
 95. Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati cu un raspuns la urmatoarea intrebare: Ce drept are sotul mamei mele la apartamentul mamei cumparat de ea inainte de casatoria cu el? Apartamentul este pe numele mamei de domnisoara, in momentul de fata poarte numele lui.Mama vrea sa divorteze, dar inainte de divort imi v-a face mie acte de donatie pe apartament. El v-a putea face ceva? Ar fi mai bine sa facem actele de vanzare-cumparare? Va multumesc anticipat!

  RăspundeţiȘtergere
 96. Stimata doamna, am facut succesiunea dupa decesul mamei noastre si cum tatal era decedat mai de mult, nu am fost decat 3 mostenitori, eu si doua surori. Eu am renuntat si surorile au primit de la notar un Certificat de succesiune prin care se scrie ca garsoniera din Bucuresti si terenul din judetul Dambovita ce au fost mostenite vor reveni fiecarei dintre ele la COTA 1 PE 1. In Bucuresti surorile nu au avut nici-o problema sa se inscrie ca proprietari pentru garsoniera, dar mergand la tara in judetul Dambovita, organelle locale de acolo nu au vrut sa le inregistreze ca proprietari, spunand ca in actul succesoral al fiecarei dintre surori nu scrie cat este cota indiviza.
  Oare care este adevarul ? Ce inseamna cota 1 pe 1 ? Este nevoie sa mergem inapoi la notariat si sa le spunem ca au gresit si nu ne-a trecut cota indiviza ? Multumim pentru ajutor. George F.

  RăspundeţiȘtergere
 97. Buna ziua,va rog sa ma ajutati cu un raspuns pt.situatia urmatoare:
  5 frati- toti decedati (2- fara copii,1- un copil,1- 3 copii,1- 5 copii) din care:
  -1 din frati este frate vitreg (dupa mama) si este cel cu cei 5 copii
  -1 din frati a detinut un apartament (nu a avut copii) nu a facut acte nimanui.

  Cine poate participa la succesiune? in ce mod (cote) se imparte apartamentul ?

  RăspundeţiȘtergere
 98. buna seara,
  va rog sa ma ajutati in clarificarea urmatoarei situatii:sotul meu a decedat in luna iunie 2014..Mama lui a decedat in 2 octombrie 2013.iar tatal in 20 sept.2004.Sotul meu avea 2 frati,unul din ei locind cu parintii.In timpul vietii,nici sotul meu, nici sora lui,care traieste, n-au fost chemati,la succesiune dupa tata sau dupa mama.N-au Certificat de mostenitor dupa parintii decedati desi si-ar fi dorit acest lucru.Mai mult ca sigur ca dupa mama sucesiunea nu s-a facut,probabil nici dupa tata.Au 2 case care n-au fost intabulate si multe terenuri(7 ha),padure (10ha),Fratele ,care a stat cu parintii ,care n-a dat nimic surorii s-au fratelui decedat (sotul meu) are acum pretentii de la mine ,sotie supravietuitoare.Mentionez ca eu si sotul decedat nu am avut copii.Eu as dori sa renunte la pretentii din partea mea si sa se multumeasca cu partea de mostenire care s-ar cuveni sotului meu.Eu sunt pensionara ,am un ap cu 2 camere si o masina veche de 9 ani cumparate impreuna cu sotul meu.Va rog sa-mi spuneti cum se poate rezolva ac. situatie ?

  RăspundeţiȘtergere
 99. buna seara.daca dupa decesul parintilor am fost singurul platitor al impozitelor la teren si la casa in cazul dezbaterii mostenirii ce cota parte as avea,cind suntem doi mostenitori.Tata este decedat de 15 ani iar mama de 12 ani .In urma decesului a ramas o casa formata din 3 camere si un teren de 700 de metri Eu am construit o bucatarie si un hol pe toata lungimea casei,acestea intra si ele la departajare ?Sunt constrite dupa decesul parintilor Va multumesc.Ma numesc nicolae purice

  RăspundeţiȘtergere
 100. Buna seara !
  Problema cu care ma confrunt si la care v-as ruga sa-mi dati un raspuns, este urmatoarea.
  Tatal meu a decedat acum 2 luni de zile . Casa parinteasca a fost construita de bunici . La vremea decesului bunicii ( bunicul decedat fiind de mult timp) parintii nu au facut succesiunea deoarece bunica i-a vandut tatalui meu cota ei ,respectiv 1/4 din curte si 5/8 din casa, cu contract de vanzare cumparare cu clauza de intretinere iar matusile mele, respectiv cele doua surori ale tatalui nu au deschis succesiunea si nu s-au facut nici certificate de mostenitor. In afara de acest imobil mai este un teren pe care tata l-a mostenit si la care exista toate actele inclusiv cadastru si intabulare precum si un cont bancar in care se afla o suma destul de mare de bani, proveniti din vanzarea unui alt teren, bani care, profitand de faptul ca avea imputernicire sa acceseze contul, sora mea i-a retras inainte de decesul tatalui.
  Imediat dupa decesul tatalui nostru, sora mea si-a mutat fiul in casa parintilor. Acesta locuieste acum acolo impreuna cu mama care are 79 de ani si este bolnava .
  Va rog sa-mi spuneti care sunt drepturile mele si cum le pot obtine ,tinand cont de faptul ca sora mea nu doreste deschiderea succesiunii, a sustras actele de proprietate ale terenului mostenit si spune ca le-a pierdut, a golit contul fara ca tata sau eu sa avem cunostinta de aceasta, iar cele doua matusi ale mele nu cunosc situatia reala privind casa parinteasca si terenul aferent acesteia la care au si ele, conform legii, unele drepturi fiind mostenitoare legitime ale bunicilor impreuna cu tatal meu.
  Va multumesc !
  Stima .

  RăspundeţiȘtergere
 101. suntem doi frati,tata a decedat acum 12 ani iar mama si sora mea au facut succesiunea dupa el doar pe un pamant fara sa faca si la casa smbele declarand ca nu mai exista un copil sau un frate,desi la primerie eu figurez cu rol.ce se poate face?ms

  RăspundeţiȘtergere
 102. Buna ziua - poate ma puteti ajuta cu un raspuns. Sunt singur la parinti si am doar pe mama in viata in Romania. Eu locuiesc in Canada si din pacate nu mi-am innoit pasaportul romanesc care a expirat in 2000. Pot sa intru in posesia bunurilor mamei mele ca si cetatean Canadian, sau imi trebuie pasaport romanesc? Daca vreau sa vand proprietatea mamei, pot s-o fac ca si cetatean Canadian, sau trebuie sa dovedesc ca sunt cetatean roman? Va multumesc din suflet!!

  RăspundeţiȘtergere
 103. Odata cu scaderea cu 25% a salariilor in anul 2010, am fost nevoit sa-mi vand apartamentul pentru a-mi putea intretine familia, compusa din sotia mea (neincadrata in campul muncii), si fiul nostru, care pe atunci avea doar 7 ani. Cu un salariu micsorat la 1400 RON (NET), si ca singur sustinator al familiei (ca si in prezent), nu puteam sa ne crestem in conditii normale copilul.
  Ca urmare, am decis sa ne mutam in apartamentul mamei mele, stiind si faptul ca este in vizita la fiica ei din prima casatorie, in Germania.
  Cand am sosit la apartament, ne-am dus sa luam cheile lasate de mama mea (in varsta de 88 de ani) unui vecin de palier pentru supravegherea casei, pentru a locui pe partea lasata prin succesiune ca urmare a decesului tatalui meu, in urma cu 11 ani. Am fost primiti cu ostilitate si nu ni s-au dat cheile de acces. Prin urmare am fost nevoiti sa spargem usa, ca sa putem intra in casa. Misterul partii juridice a apartamentului a fost dezlegat atunci cand mi-am platit la Posta Romana impozitul aferent succesiunii, pe chitanta respectiva fiind trecuta la rubrica Coproprietar – numele fiicei mamei mele. Atunci am inteles ca partea mamei a fost data (donata) fiicei ei, cu toate ca eu nu am fost atentionat in acest sens. Alegerea facuta la vremea respectiva de mama mea am respectat-o, partea cea mai tragica fiind la venirea din Germania, dupa 1 an de zile, fiica ei lasand-o pur si simplu fara nicio forma de ingrijire, fara sa fi delegat pe cineva sa o ingrijeasca zilnic sau macar sa se fi interesat de o forma de asistenta pentru batrani. A „luat” casa si dusa a fost. Ulterior a trebuit ca mamea mea sa insiste cu telefoane si scrisori pentru a redobandi partea din apartament pe care i-a donat-o. D-abia dupa un an de zile mama mea a primit din partea fiicei ei renuntarea la donatia respectiva, pentru ca ulterior sa doreasca sa-mi ofere prin donatie, aceeasi parte de apartament (5/8).
  Cu actul de renuntare la donatie a fiicei mamei, ne-am prezentat la notariat si am incheiat un Contract de Donatie cu uzufruct viager si cu rezerva succesorala, pentru 5/8 din apartament, incheind in paralel si un Testament pe numele meu, prin care am fost de acord cu intretinerea mamei si cu obligatia inmormatarii ei, in schimbul primirii tuturor bunurilor mobile si imobile la data decesului ei.
  Saptamana trecuta am fost contact de fiica ei spunandu-mi ca ar vrea doar s-o vada pe mama. Am incuviintat ca s-o vada in fata apartamentului, practic pe palierul de bloc. In momentul venirii, a smuls-o pa mama de langa mine spunandu-mi ca are bilet de avion s-o duca 3 luni in Germania. Eu nu am vrut s-o las sa plece, ulterior fiind nevoit sa chem Politia pentru a solutiona cazul. Dupa un mare taraboi pe scara blocului, a sosit un echipaj de Politie, care mi-a comunicat ca mama mea are dreptul sa mearga oriunde doreste, pentru ca nu posed tutela asupra ei. Deoarece consideram ca daca mama pleaca in Germania, putea sa faca un act testamentar nou, si deci anuland practic pe cel ce-l aveam obtinut legal, in anul 2011, dupa cerficarea prealabila a facultatilor sale mintale la Institutul Mina Minovici, am declarat Politiei ca tot nu o las sa plece. In acel moment am fost „luat pe sus” si mi s-au pus catusele la maini si dus la Sectia de Politie.
  Partea tragica de acum incepe : In timp ce am depus rezistenta Politiei in scara blocului pentru a nu fi imobilizat am facut INFARCT, tipand in masina Politiei dupa Ambulanta. La sosirea acesteia am fost de urgenta spitalizat, si tratat pentru afectiune, fara a fi nevoit sa ma intorc la Politie in catuse.
  Intrebarea mea arzatoare este urmatoare :
  Lasand trauma fizica si poate si cea psihica la care am fost supus zilele trecute as dori sa stiu :.Care este forma legala de a renunta la obligatia de ingrijire si inmormantare a mamei, stipulate in testamentul incheiat separat, odata cu actul de donatie cu uzufruct viager pe care-l am, in conditiile in care sanatatea nu mai imi permite lucrul acesta ? (Mentionez ca sunt la al doilea infarct).

  RăspundeţiȘtergere
 104. buna ziua,
  tatal meu s-a recasatorit cu o femeie care are doi copii ,el avind din prima casatorie tot doi ;acum 27 de ani a murit si eu [fiul decedatului]nu am facut deschiderea succesorala ;sotia supravietuitoare afirma ca eu nu mai am dreptul la mostenire va rog sa imi spuneti daca este asa

  RăspundeţiȘtergere
 105. Aș dori o lămurire. Sora mea a murit, nu a avut copii, doar 4 frați, dar ea a stat în concubinaj cu un tip. Înainte de a muri am fost toți frații la ea și ea a spus să-l lăsăm pe concubin în casă cât trăiește el, că ea i-a făcut acest drept. Apoi după moartea ei concubinul a pretins că are certificat de moștenire de la ea. Apoi a murit și el fără să treacă casa pe numele lui. Acum vine fiica lui și spune că ea va lua casa că are actele tatălui ei. E posibil ca fiica concubinelui să moștenească casa (care încă nici nu a fost trecută pe numele tatălui ei) când de fapt suntem 4 frați și am fost în relații bune cu sora noastră???

  RăspundeţiȘtergere
 106. Buna ziua. Sunt casatorita si impreuna cu sotul avem doi copii. Sotul meu mai are un copil din alta relatie. Problema mea este urmatoarea: doresc sa cumpar un imobil si sa pornesc o afacere exclusiv din banii mei si ai parintilor mei (care de fapt contribuie in cea mai mare parte la cresterea copiilor), dar fara sa existe pericolul ca acel copil al altei femei sa poata mosteni ceva in caz de deces, etc. Practic eu doresc sa muncesc in continuare pentru copiii mei si nu ai alteia, imobilul tot pentru ei doresc sa-l cumpar, deci sa le ramana exclusiv lor dupa ce eu nu voi mai fi, nu unui copil strain cu care eu si copiii mei nu avem nici o legatura, decat aceasta problema suparatoare. Ma intereseaza o alta varianta in afara celei in care sa-l cumpere parintii mei, dat fiind faptul ca si locuinta in care stam este cumparata tot de ei, si tot din acelasi motiv: existenta acelui copil. Sper sa-mi dati o solutie, momentan ma simt legata de maini si de picioare ca nu pot face investitii pentru copii. Multumesc mult!

  RăspundeţiȘtergere